INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Diskuze nového ministra zemědělství Tomana s Agrární komorou o nastavení podpor pro období 2014+

23.9.2013

V Senohrabech dne 2. srpna proběhl seminář, jehož hlavním tématem byla diskuze o klíčových rozhodnutích ve Společné zemědělské politice v nadcházejícím programovém období 2014 – 2020. S nynějším ministrem zemědělství Miroslavem Tomanem se zde sešli zástupci představenstva Agrární komory.

Ministr se domnívá, že co se týče současné situace v zemědělském sektoru, dochází k útlumu řady odvětví, a to hlavně na úrovni prvovýroby, např. v živočišné výrobě. Dále je také přesvědčen, že nová SZP naší republice jako členskému státu EU přinese mnohem větší flexibilitu při rozdělování finančních prostředků i lepší zacílení pro citlivé sektory.


Mezi hlavní cíle podpory ministr zařadil následující:

  1. Nastavení vhodné struktury přímých plateb
  2. Modernizaci podniků jak v zemědělství, tak i v potravinářství
  3. Výraznější podporu živočišné výroby či pěstování ovoce a zeleniny
  4. Podporu projektů, které na venkově vytváří nová pracovní místa

Je ale důležité zmínit, že v Programu rozvoje venkova dojde ke snížení poskytovaných prostředků o 300 milionů korun, což je pro ministra důvod k tomu, aby některá opatření převedl pod ministerstvo pro místní rozvoj a ministerstvo životního prostředí.

Nakonec ministr zdůraznil, že nyní probíhá důležité rozhodování o rozdělení více než 250 mld. Kč na příštích 7 let a s tím související další budoucnost zemědělství, potravinářství a českého venkova jako takového, a tudíž je klíčová intenzivní komunikace mezi všemi zúčastněnými organizacemi.