V návaznosti na situaci aktuálně realizujeme pouze online vzdělávání, prezenční školení se nekonají. Účastníky přihlášené na prezenční akce postupně kontaktujeme.
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Diskuze nového ministra zemědělství Tomana s Agrární komorou o nastavení podpor pro období 2014+

23.9.2013

V Senohrabech dne 2. srpna proběhl seminář, jehož hlavním tématem byla diskuze o klíčových rozhodnutích ve Společné zemědělské politice v nadcházejícím programovém období 2014 – 2020. S nynějším ministrem zemědělství Miroslavem Tomanem se zde sešli zástupci představenstva Agrární komory.

Ministr se domnívá, že co se týče současné situace v zemědělském sektoru, dochází k útlumu řady odvětví, a to hlavně na úrovni prvovýroby, např. v živočišné výrobě. Dále je také přesvědčen, že nová SZP naší republice jako členskému státu EU přinese mnohem větší flexibilitu při rozdělování finančních prostředků i lepší zacílení pro citlivé sektory.


Mezi hlavní cíle podpory ministr zařadil následující:

  1. Nastavení vhodné struktury přímých plateb
  2. Modernizaci podniků jak v zemědělství, tak i v potravinářství
  3. Výraznější podporu živočišné výroby či pěstování ovoce a zeleniny
  4. Podporu projektů, které na venkově vytváří nová pracovní místa

Je ale důležité zmínit, že v Programu rozvoje venkova dojde ke snížení poskytovaných prostředků o 300 milionů korun, což je pro ministra důvod k tomu, aby některá opatření převedl pod ministerstvo pro místní rozvoj a ministerstvo životního prostředí.

Nakonec ministr zdůraznil, že nyní probíhá důležité rozhodování o rozdělení více než 250 mld. Kč na příštích 7 let a s tím související další budoucnost zemědělství, potravinářství a českého venkova jako takového, a tudíž je klíčová intenzivní komunikace mezi všemi zúčastněnými organizacemi.