INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Energie z obnovitelných zdrojů už nebude podporována

3.10.2013

S cílem minimalizovat dopady při získávání energie a dosáhnout trvale udržitelného rozvoje byla v minulých letech velmi podporována energie získaná z obnovitelných zdrojů. Česká republika svým „útěkem“ za zelenou energií zvýšila náklady v této oblasti na neúnosnou úroveň, která negativně ovlivňuje podniky a domácnosti. Právě ti musí v současné době přispívat na obnovitelné zdroje částkou 583 korun za megawatthodinu.

Současný stav změní novela, která byla 13. září 2013 oficiálně schválena a podepsána. Od 1. ledna příštího roku bude omezena podpora elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů. Zásadní změnou bude úplné ukončení podpory výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů, které budou uvedeny do provozu od 1. ledna 2014, s výjimkou malých vodních elektráren. U stávajících zdrojů bude příspěvek spotřebitelů na obnovitelné zdroje energie snížen z 538 na 495 korun za megawatthodinu. Změní se také solární daň, a to ze současných 26 procent na 10 a bude se vztahovat na solární elektrárny uvedené do provozu do roku 2010.

Jaké jsou očekávané důsledky této novely? Jednoznačně nižší finanční zátěž pro odběratele elektřiny a snížené výdaje ze státního rozpočtu. Domácnosti budou platit v průměru o 10 až 12 procent méně. Velmi pozitivně na tuto novelu reagují zejména velké průmyslové a energeticky náročné společnosti. Snížení ceny za elektřinu pro ně bude znamenat možnost vyšší konkurenceschopnosti, jelikož Česká republika má mnohem vyšší poplatky za obnovitelné zdroje energie než většina evropských zemí.

Negativní postoj zaujímají ekologové a ekologické organizace. Argumentují tím, že sice bude snížena podpora pro ekologicky šetrnou výrobu, ale dotace na spalování odpadu a uhlí zůstanou stejné. Podle propočtů Komory obnovitelných zdrojů energie by do budoucna dokonce náklady na obnovitelné zdroje energie měly být nižší než náklady na energii vyráběnou uhlím a důlním plynem.