INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Na program Nová zelená úsporám jsou vyčleněny téměř 2 miliardy korun

24.8.2013

Od pondělí 12. srpna mohou zájemci o dotace odevzdávat žádosti na obnovenou výzvu Ministerstva životního prostředí o poskytnutí podpory v rámci programu Nová zelená úsporám. Tento program usiluje o snížení emisí skleníkových plynů a reaguje na cíl Evropské unie snížit emise skleníkových plynů o 20 % oproti roku 1990.

Výzva je zaměřena na podporu ekologického bydlení a skládá se z následujících pěti oblastí podpory:

  • Oblast podpory A – Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů
  • Oblast podpory B – Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností
  • Oblast podpory C – Efektivní využití zdrojů energie
  • Oblast podpory D – Podpora na přípravu a zajištění realizace podporovaných opatření
  • Oblast podpory E – Bonus za kombinaci vybraných opatření.

Podporu může tedy žadatel čerpat například na zateplení domu, výměnu kotle na tuhá paliva za ekologicky šetrnější zdroj energie, třeba plyn nebo biomasu. Další možností je stavba tzv. „pasivních domů“. Stát zvýhodňuje domácnosti postižené červnovými záplavami, kterým slibuje až 20 % slevu na všechny daná opatření. Kromě cílů zaměřené na ochranu životního prostředí je i motivem, jak uvedl ministr životního prostředí Tomáš Podivínský, podpora stavebnictví. Řada kritiků je ovšem přesvědčena, že než budou vyřízeny administrativní náležitosti, stavební sezona skončí.

Na program Zelená úsporám je vyčleněna jedna miliarda ze Státního fondu životního prostředí ČR, z prodeje emisních povolenek je připraveno 300 milionů korun, dalších 500 milionů z prodeje povolen pak očekává ministerstvo do konce roku. Oproti předchozímu programu je to ovšem mnohem menší suma (v období 2009-2012 bylo celkem vyplaceno kolem 20 miliard korun). Pro ekonomiku to bude nepatrný přínos - v předchozím programu bylo dle Národní ekonomické rady vytvořeno kolem 19 tisíc pracovních míst, nyní půjde maximálně o stovky.

První den příjmů žádostí potvrdil, že je o dotace velký zájem (celkem bylo odevzdáno v prvním dnu 1213 žádostí s požadavkem na 275 milionů korun). Ukončení příjmů žádostí nastane vyčerpáním stanovené alokace, nejpozději však 29. 11. 2013. 

Žádost o podporu se podává elektronicky, první list obsahuje identifikaci žadatele (vlastníka nemovitostí), druhý identifikaci nemovitosti, ve třetím listu se volí oblast/i podpory, ve čtvrtém se přikládají přílohy. Celou vytištěnou žádost včetně příloh musí žadatel do osmi pracovních dnů poslat na adresu Státnímu fondu životního prostředí. Více informací najdete na webových stránkách www.nzu2013.cz.