INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Uplatnění výdajů za vozidlo

9.5.2018

Mezi možné způsoby, jak uplatnit výdaje za auto řadíme následující tři způsoby, jejichž kombinace je během kalendářního roku nepřípustná.

Výdaje podle dokladů
Dle zaevidovaných dokladů lze uplatnit výdaje vynaložené na spotřebované pohonné hmoty, opravy, údržbu, pojištění vozidla apod. V případě vlastního vozu, který byl zařazen do obchodního majetku, lze do výdajů zahrnout též i opotřebení vozidla ve formě odpisů. U najatého vozu, například prostřednictvím leasingové společnosti, lze uplatnit i nájemné. Veškeré výdaje, odpisy i nájemné je nutno případně pokrátit dle toho, z jaké části je automobil využíván i pro soukromé účely.

Výdaje podle počtu ujetých kilometrů
Tento tip výdajů se stanovuje podle počtu ujetých kilometrů v souvislosti s podnikatelskou činností, kdy vozidlo nebylo zahnuto do obchodního majetku. Výdaje lze stanovit jednak jako náhradu za pohonné hmoty a dále jako náhradu za opotřebení vozidla. Základní sazba náhrady za použití osobního vozidla pro rok 2018 činí 4 Kč/km. Náhrada za pohonné hmoty vychází z průměrných cen PHM stanovených vyhláškou nebo ze skutečných výdajů, jež jsou obsaženy na účtence o nákupu PHM, a dále průměrné spotřeby vozidla pro kombinovaný provoz. Tato spotřeba je ve většině případů uvedena přímo v technickém průkazu vozidla.

Paušál na dopravu
Paušál na dopravu u vozidla, které bylo využíváno výlučně v rámci samostatné činnosti činí 5 000 Kč/měsíc a to jak na vozidla zahrnutá v obchodním majetku tak nezahrnutá. V situaci, kdy je vozidlo využíváno jen z části k samostatné činnosti dochází ke krácení paušálu na 80 %, tedy na 4 000 Kč/měsíc. Stejné krácení ve výši 80-ti % je poté nutné provést i v případě odpisů. U ostatních výdajů dochází ke krácení pouze v těch měsících, kdy vozidlo bylo využito i pro soukromé účely. Poměrnou část paušálu je nutné uplatniti i v průběhu měsíce, kdy bylo auto pořízeno nebo vyřazeno. V jednom zdaňovacím období je možné paušál uplatnit maximálně na 3 motorová vozidla.

V případě využívání vozidla pro podnikatelskou nebo jinou samostatně výdělečnou činnost, vyjma příjmů z pronájmů, je nutné věnovat pozornost i silniční dani včetně záloh.