INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Třetí milostivé léto

19.7.2023

Od 1. července bylo spuštěno tzv. třetí Milostivé léto, které bude trvat do konce listopadu. V České republice už tzv. Milostivá léta proběhla dvě. Třetí Milostivé léto se zaměřuje na dluhy týkající se daní nebo sociálního pojištění. Možnosti oddlužení tak využijí hlavně malé firmy a živnostníci s dluhy u státní správy.

Konkrétně se jedná například o dluhy na penále, úrocích a dalších příslušenstvích daní, které jsou vedeny u Finanční či Celní správy ČR, případně i Ministerstva financí, soudů nebo Vězeňské služby. Nejedná se tedy o dluhy vymáhané soudními exekutory, ale dluhy, které si úřad vymáhá sám.

„Navazujeme na úspěšné akce Milostivé léto I a II, díky kterým po úplném splacení jistiny skončilo více než 61 tisíc exekucí. Daňové a správní milostivé léto může pomoci dalším statisícům lidí,“ uvedl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka. „Stát tak dostane příležitost dostat se jednorázově k penězům z jinak jen těžko vymahatelných pohledávek,“ dodal.

Výši dluhu si může dlužník zjistit prostřednictvím nové služby ePortálu České správy sociálního zabezpečení. Po uhrazení dlužné jistiny, zažádá u sociální správy o odpuštění penále a exekuční srážky při úhradě dluhů na důchodovém a nemocenském pojištění a na příspěvku na politiku zaměstnanosti.

Milostivé léto se vztahuje na nedoplatky vzniklé do 30. září 2022. Pokud tedy dlužník uhradí jistinu dluhu (původní dlužnou částku), stát mu odpustí penále, sankce, úroky, případně exekuční náklady. V případě nedoplatku většího 5 000 korun lze žádat o rozložení do dvanácti měsíčních splátek. U České správy sociálního zabezpečení splátky budou možné při částce nad 50 tisíc korun, a to až na 60 měsíců.

K 1. červenci jsou také odpuštěny drobné nedoplatky na daních, které vznikly do konce loňského září. Většinou do výše maximálně 200 korun. U daně z nemovitosti je ale limit jen 30 korun. Tyto malé nedoplatky zaniknou automaticky. Pokud ovšem součet nedoplatků evidovaných u téhož správce přesáhne tisíc korun, k odpuštění nedojde.