INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Další milostivé léto

1.2.2023

Stát i v letošním roce umožní dlužníkům zbavit se dluhů na daních a sociálním pojištění. Ministerstvo práce a sociálních věcí chce tak motivovat dlužníky k úhradě sociálních odvodů. Budou ovšem platit trochu jiná pravidla, než tomu bylo v minulém a předminulém roce. Oddlužení by se podle údajů České správy sociálního zabezpečení mohlo týkat asi 715 tisíc fyzických osob a až 262 tisíc právnických osob.

Nový zákon o mimořádném odpuštění penále z dlužného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a exekučních nákladů s úpravou dalšího kola milostivého léta schválila ve středu 25. ledna 2023 vláda. Předpis nyní dostane k projednání Parlament.

Milostivá léta 1 i 2 v minulosti umožnila dlužníkům zbavit se dluhů například na zdravotním pojištění či na nájmech u obecních bytů. Stačilo uhradit jistinu dluhu a paušální náhradu exekuce a stát jim pak odpustil tzv. příslušenství dluhu (úroky, další sankce a náklady spojené s vymáháním). Předchozí milostivá léta se ovšem konala pouze u exekucí vymáhaných soudními exekutory. Většina se tak nedotkla daňových dluhů vůči správě sociálního zabezpečení. Tuto situaci má tak vyřešit další (nejspíše poslední) milostivé léto.

Dle návrhu by se v posledním milostivém létu odpustilo penále a exekuční srážky při úhradě dluhů na důchodovém a nemocenském pojištění a na příspěvku na politiku zaměstnanosti, které vznikly do konce září 2022. Platby by měly být prominuty fyzickým a právnických osobám.

„Považujeme to za důležitý krok, aby vláda dala lidem šanci vystoupit z šedé zóny a mít reálnou šanci srovnat své účty se státem. Neodpouštíme ten původní dluh, ten je nutné doplatit, ale promíjíme tu částku, která narostla na úrocích. To příslušenství dluh někdy velmi výrazně zvýšilo,“ uvedl ministr práce Marian Jurečka.

Navržené odpuštění se bude týkat velké části příslušenství daně, a sice

  • úroku z prodlení nebo jeho obdoby podle jiného zákona,
  • úroku z posečkané částky,
  • penále,
  • pokut za opožděné tvrzení daně,
  • nákladů řízení včetně exekučních nákladů.

Milostivé léto 3 by mělo probíhat od července až do listopadu letošního roku. Vymazat bude možné jen dluhy vzniklé do 30. září 2022. Zároveň budou muset dlužníci uhradit jistinu dluhu do 30. listopadu 2023. Dluh bude možné uhradit ve více splátkách.  Nejpozději ovšem do 17 měsíců, které uplynou od začátku tzv. odpustného období. Více splátek bude možné u těch, kteří mají nedoplatek vyšší než 5 000 korun.

Z mimořádného odpuštění budou vyloučeny nedoplatky vymáhané soudním exekutorem a nedoplatky vymáhané dle zákona upravující mezinárodní pomoc při vymáhání některých finančních pohledávek. Mimořádné odpuštění nebude aplikováno v případě cla a jeho příslušenství, neboť to neumožňují evropské směrnice.