INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Mzdy v roce 2014

31.12.2013

Jaké změny nás budou provázet v roce 2014 v oblasti daně z příjmů fyzických osob?  Nejdříve je nutné upozornit, že zůstává v platnosti superhrubá mzda a 15 % sazba daně z příjmů fyzických osob. U hrubých příjmů, které jsou vyšší než jedna dvanáctina maximálního vyměřovacího základu pro pojistné na sociální zabezpečení pro rok 2014, se při výpočtu zálohy na daň zvyšuje odvod o 7 % solidární zvýšení daně.

Jaké změny nás budou provázet v roce 2014 v oblasti daně z příjmů fyzických osob?  Nejdříve je nutné upozornit, že zůstává v platnosti superhrubá mzda a 15 % sazba daně z příjmů fyzických osob. U hrubých příjmů, které jsou vyšší než jedna dvanáctina maximálního vyměřovacího základu pro pojistné na sociální zabezpečení pro rok 2014 (tedy hrubé příjmy vyšší než 103 768 Kč/měsíc), se při výpočtu zálohy na daň zvyšuje odvod o 7 % solidární zvýšení daně. 

Další změnou je to, že srážková daň u osob, které nepodepíší u zaměstnavatele prohlášení k dani, se bude moci použít jenom u příjmů, které plynou z dohod o provedení práce. Důvodem je sjednocení s podmínkami pro osvobození od pojistného na sociální a zdravotní pojištění. Pro uplatnění této srážkové daně se zvýší limit na 10 000 Kč/měsíc (ze současných 5 000 Kč).

Od daně z příjmů fyzických osob a i od zdravotního a sociálního pojištění budou osvobozeny příjmy za práci učňů a studentů z praktického vyučování.
Co se týče změn sociálního pojištění, bude pro rok 2014 maximální vyměřovací základ pro pojistné na 1 245 216 Kč (tato částka je 48násobkem průměrné mzdy).  Pro zdravotní pojištění se v roce 2014 nebude maximální vyměřovací základ uplatňovat.  Minimální měsíční pojistné na zdravotní pojištění bude v roce 2014 činit 1 148 Kč.

Náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti nebo karanténě se bude v oblasti nemocenského pojištění poskytovat po dobu prvních 14 kalendářních dnů a to pouze za pracovní dny a tzv. placené svátky. Náhrada mzdy náleží při dočasné pracovní neschopnosti od čtvrtého pracovního dne, nejdéle však od 25. neodpracované hodiny z rozvržených směn. V případě karantény bude náhrada mzdy vyplácena od prvního pracovního dne.

Je důležité také upozornit mzdové účetní na povinnou elektronickou komunikaci s některými úřady. Jedná se o komunikaci se správou sociálního zabezpečení. Pro tuto komunikaci bude důležité vlastnictví podpisového certifikátu.