INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Státní podpora úspor

12.9.2019

Dle statistiky ministerstva financí si na důchod spoří skoro pět milionů Čechů. Na penzi se státním příspěvkem v tzv. třetím pilíři penzijního systému si na konci prvního pololetí spořilo o 6 000 lidí více než na konci loňského roku. Stát je chce ještě více motivovat a například zavést státní příspěvek i pro vyšší úložky u penzijního spoření, další variantou je větší daňová podpora investic.

V současnosti stát podporuje penzijní spoření ve třetím pilíři formou státních příspěvků a spolu s životním pojištěním ještě pomocí daňových úlev. K dlouhodobému spoření lze rovněž použít i stavební spoření se státní podporou.

Státní příspěvek pro lidi, kteří si spoří v penzijních fondech více než tisíc korun měsíce by měl stoupnout. Ministerstvo navrhuje, že každému, kdo si každý měsíc pošle do fondu od 1 000 do 2 999 korun, dostal by k dosavadnímu příspěvku ve výši 230 korun ještě 15 procent z částky přesahující 1 000 korun. Nemohl by si to ale pak už odečíst z daní.

Ten, kdo by si spořil nad 3 000 korun měsíčně, dostane státní příspěvek ve výši 530 korun. Mohl by si i současně uplatnit dosavadní daňovou úlevu.

V současnosti si lze odečíst z daní za penzijní spoření a životní pojištění maximálně 24 000 korun. Tento limit se počítá u každého produktu zvlášť, Novinkou by mělo být sloučení spojených limitů pro odpočet od základu daně za penzijní spoření a životní pojištění. Limit pro odpočet od základu daně by tedy činil 48 000 korun a bylo by na vás, za jaký produkt ho využijete.

Stát zvažuje i rozšíření daňových úlev. Společný limit zmíněných 48 000 korun by lidé mohli využít i na jiné formy spoření či investic. Tyto formy ovšem musí splňovat základní podmínku 60 +60, což v praxi znamení, že smlouvu nelze vypovědět dříve než v 60 letech věku občana a zároveň ne dříve než 60 měsíců od založení. V případě porušení těchto pravidel by bylo nutné vybrané prostředky zdanit jako příjem.

V koncepci ministerstva financí je i návrh, aby bylo vyplácení státního příspěvku ukončeno v případě pobírání starobního důchodu. Samozřejmě by se toto opatření netýkalo důchodců, kteří by i nadále byli samostatně výdělečně činní a účastnili se důchodového pojištění.