V návaznosti na situaci aktuálně realizujeme pouze online vzdělávání, prezenční školení se nekonají. Účastníky přihlášené na prezenční akce postupně kontaktujeme.
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Státní podpora úspor

12.9.2019

Dle statistiky ministerstva financí si na důchod spoří skoro pět milionů Čechů. Na penzi se státním příspěvkem v tzv. třetím pilíři penzijního systému si na konci prvního pololetí spořilo o 6 000 lidí více než na konci loňského roku. Stát je chce ještě více motivovat a například zavést státní příspěvek i pro vyšší úložky u penzijního spoření, další variantou je větší daňová podpora investic.

V současnosti stát podporuje penzijní spoření ve třetím pilíři formou státních příspěvků a spolu s životním pojištěním ještě pomocí daňových úlev. K dlouhodobému spoření lze rovněž použít i stavební spoření se státní podporou.

Státní příspěvek pro lidi, kteří si spoří v penzijních fondech více než tisíc korun měsíce by měl stoupnout. Ministerstvo navrhuje, že každému, kdo si každý měsíc pošle do fondu od 1 000 do 2 999 korun, dostal by k dosavadnímu příspěvku ve výši 230 korun ještě 15 procent z částky přesahující 1 000 korun. Nemohl by si to ale pak už odečíst z daní.

Ten, kdo by si spořil nad 3 000 korun měsíčně, dostane státní příspěvek ve výši 530 korun. Mohl by si i současně uplatnit dosavadní daňovou úlevu.

V současnosti si lze odečíst z daní za penzijní spoření a životní pojištění maximálně 24 000 korun. Tento limit se počítá u každého produktu zvlášť, Novinkou by mělo být sloučení spojených limitů pro odpočet od základu daně za penzijní spoření a životní pojištění. Limit pro odpočet od základu daně by tedy činil 48 000 korun a bylo by na vás, za jaký produkt ho využijete.

Stát zvažuje i rozšíření daňových úlev. Společný limit zmíněných 48 000 korun by lidé mohli využít i na jiné formy spoření či investic. Tyto formy ovšem musí splňovat základní podmínku 60 +60, což v praxi znamení, že smlouvu nelze vypovědět dříve než v 60 letech věku občana a zároveň ne dříve než 60 měsíců od založení. V případě porušení těchto pravidel by bylo nutné vybrané prostředky zdanit jako příjem.

V koncepci ministerstva financí je i návrh, aby bylo vyplácení státního příspěvku ukončeno v případě pobírání starobního důchodu. Samozřejmě by se toto opatření netýkalo důchodců, kteří by i nadále byli samostatně výdělečně činní a účastnili se důchodového pojištění.