INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Paušální výdaje

4.4.2017

Menší živnostníci velmi často využívají možnost stanovit si výdaje z podnikání tzv. výdaji procentem z příjmů. Výdaje nemusí nijak prokazovat. Paušální výdaje jsou výhodné, pokud skutečně prokazatelné výdaje jsou nižší než paušální. Nelze tedy prokázat ztrátu.V paušálních výdajích jsou již zahrnuty veškeré výdaje vynaložené v souvislosti s dosahováním příjmů ze samostatné činnosti.

Paušální výdaje lze uplatnit podle druhu příjmu ve výši:

  • 80 % z příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a z příjmů z živnostenského podnikání řemeslného; nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 1 600 000 korun
  • 60 % z příjmů ze živnostenského podnikání; nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 1 200 000 korun
  • 40 % z jiných příjmů ze samostatné činnosti; nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 800 000 korun
  • 30 % z příjmů z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku, příjmy z nájmu nemovitých věcí nebo bytů – dle § 9; nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 600 000 korun

Od příštího roku dojde v oblasti paušálních výdajů k řadě změn. Poplatníci využívající paušální výdaje si budou moci uplatnit slevu na manželku (manžela) a daňové zvýhodnění na děti. Novela zákona o daních z příjmů i sníží limity u paušálních výdajů. Maximální limity paušálních výdajů by se měly snížit na polovinu.

Poplatníci využívající paušální výdaje ve výši 80 % si budou moci uplatnit výdaje do 800 000 korun. Ti, co uplatňují výdaje ve výši 60 %, budou mít maximální limit 600 000 korun. Paušály ve výši 40 % budou limitovány částkou 400 000 korun a výdaje stanovené ve výši 30 % částkou 300 000 korun.

V daňovém přiznání za rok 2017 se budeme moci rozhodnout, jaký postup zvolíme:

  1. pokud uplatníme výdaje v maximálním limitu z 2 000 000 korun (limit platný pro rok 2016), nebudeme moci uplatnit slevu na manželku/manžela a daňové zvýhodnění na děti
  2. pokud uplatníme výdaje v maximálním limitu z 1 000 000 korun (limit platný pro rok 2017), můžeme si uplatnit slevu na manželku/manžela a daňový zvýhodnění na děti

V roce 2018 už budou ovšem platit maximální snížené limity a bude se vždy moci uplatnit sleva na manželku/manžela a daňové zvýhodněná na děti.