V návaznosti na situaci aktuálně realizujeme pouze online vzdělávání, prezenční školení se nekonají. Účastníky přihlášené na prezenční akce postupně kontaktujeme.
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Paušální výdaje

4.4.2017

Menší živnostníci velmi často využívají možnost stanovit si výdaje z podnikání tzv. výdaji procentem z příjmů. Výdaje nemusí nijak prokazovat. Paušální výdaje jsou výhodné, pokud skutečně prokazatelné výdaje jsou nižší než paušální. Nelze tedy prokázat ztrátu.V paušálních výdajích jsou již zahrnuty veškeré výdaje vynaložené v souvislosti s dosahováním příjmů ze samostatné činnosti.

Paušální výdaje lze uplatnit podle druhu příjmu ve výši:

  • 80 % z příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a z příjmů z živnostenského podnikání řemeslného; nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 1 600 000 korun
  • 60 % z příjmů ze živnostenského podnikání; nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 1 200 000 korun
  • 40 % z jiných příjmů ze samostatné činnosti; nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 800 000 korun
  • 30 % z příjmů z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku, příjmy z nájmu nemovitých věcí nebo bytů – dle § 9; nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 600 000 korun

Od příštího roku dojde v oblasti paušálních výdajů k řadě změn. Poplatníci využívající paušální výdaje si budou moci uplatnit slevu na manželku (manžela) a daňové zvýhodnění na děti. Novela zákona o daních z příjmů i sníží limity u paušálních výdajů. Maximální limity paušálních výdajů by se měly snížit na polovinu.

Poplatníci využívající paušální výdaje ve výši 80 % si budou moci uplatnit výdaje do 800 000 korun. Ti, co uplatňují výdaje ve výši 60 %, budou mít maximální limit 600 000 korun. Paušály ve výši 40 % budou limitovány částkou 400 000 korun a výdaje stanovené ve výši 30 % částkou 300 000 korun.

V daňovém přiznání za rok 2017 se budeme moci rozhodnout, jaký postup zvolíme:

  1. pokud uplatníme výdaje v maximálním limitu z 2 000 000 korun (limit platný pro rok 2016), nebudeme moci uplatnit slevu na manželku/manžela a daňové zvýhodnění na děti
  2. pokud uplatníme výdaje v maximálním limitu z 1 000 000 korun (limit platný pro rok 2017), můžeme si uplatnit slevu na manželku/manžela a daňový zvýhodnění na děti

V roce 2018 už budou ovšem platit maximální snížené limity a bude se vždy moci uplatnit sleva na manželku/manžela a daňové zvýhodněná na děti.