INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

SMS ČR: Starostové středočeského regionu usilují o změnu tzv. manipulačních řádů

18.12.2013

Takzvané manipulační řády vodních děl jsou, dle názoru většiny starostů obcí, které zasáhla letošní velká povodeň (hlavně ty při povodí Vltavy), zastaralé a tím pádem nepřipravené na extrémně vysoké průtoky vody na některých přehradách. To mohlo dle jejich názoru působit jako významný faktor rozsahu povodní.

Díky těmto názorům odstartovala petiční akce starostů postižených obcí pod vedením samotného předsedy středočeského krajského shromáždění SMS ČR Petra Halady. Výzvu ke změně manipulačních řádů vodních ploch jako první podpořila obec Kamýk nad Vltavou (starostou obce je zmíněný Petr Halada), později se k ní do současné doby přidalo na 420 dalších obcí a měst z celé ČR.

V září potom následovalo jednání středočeských starostů Martiny Filipové z Vraného nad Vltavou, Petra Halady z Kamýku nad Vltavou a Martina Macháčka z Ondřejova s generálním ředitelem Povodí Vltavy Ing. Kubalou. Jednání se dá označit za úspěšné, neboť se podařilo nastartovat proces, který by v budoucnu měl vést k tolik potřebné změně manipulačních řádů vltavských přehrad tak, aby při případné povodni byly schopny lépe zadržovat mohutné přívalové srážky. Toto jednání však rozhodně není konečné, lze jich očekávat ještě mnoho.

Je také možnost požádat o zasílání informačních SMS o průtoku vody kaskádou a Prahou – o toto vylepšení byl požádán přímo ředitel Povodí Vltavy. Pokud máte zájem o zasílání těchto informačních SMS zpráv na svůj mobilní telefon, stačí napsat svůj požadavek spolu s telefonním číslem na email obeckamyk@obeckamyk.cz.

Na závěr nezbývá nic jiného, než doufat, že tak rozsáhlé povodně, jako byly ty letošní, naši republiku snad už nepostihnou a dojde k vylepšení výše uvedených opatření, aby se díky nim alespoň minimalizovali škody na obecním, krajském, či soukromém majetku a našem území jako takovém.