INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Silniční daň za rok 2018

15.1.2019

Osoby samostatně výdělečně činné, které využívají automobil k podnikání musí zaplatit silniční daň. Daň za rok 2018 musí být zaplacena do čtvrtka 31. ledna. Silniční daň se platí pouze za období, ve kterém automobil skutečně využíváte.

Předmětem daně silniční jsou silniční motorová vozidla a jejich přípojná vozidla registrovaná a provozovaná v České republice, jsou-li používána k podnikání nebo k jiné samostatné výdělečné činnosti nebo jsou používána v přímé souvislosti s podnikáním anebo k činnostem, z nichž plynoucí příjmy jsou předmětem daně z příjmů u subjektů nezaložených za účelem podnikání podle zvláštního právního předpisu. Nákladní automobily a přípojná vozidla s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny registrované v České republice patří do předmětu silniční daně vždy, bez ohledu na to, zda slouží k podnikání.

Naopak předmětem daně nejsou samojízdné pracovní stroje, traktory a jejich přípojná vozidla, speciální pásové automobily a vozidla, kterým byla přidělena zvláštní registrační značka. Silniční daň se neplatí i například z elektrovozidel, z vozidel s hybridním pohonem kombinující spalovací motor a elektromotor nebo třeba z vozidel na zkapalněný ropný plny nebo stlačený zemní plyn, která váží méně než 12 tun.

Výše daně se u osobních automobilů odvíjí od objemu motoru, u nákladních aut se určuje sazba silniční daně podle počtu a povoleného zatížení náprav. Výslednou daň ovlivňuje i věk auta. Pokud od první registrace neuběhlo devět let, sazba daně se sníží o:

  • 48 procent po dobu 36 kalendářních měsíců od data první registrace
  • 40 procent po dobu následujících dalších 36 kalendářních měsíců a
  • 25 procent po dobu následujících dalších 36 kalendářních měsíců.

U auta prvně registrovaného před rokem 1990 se sazba daně zvyšuje o 25 procent.

Finanční úřad vám v případě neodevzdání daňového přiznání bude počítat penále a úrok z prodlení od 8. února.  Za každý den bude činit penále 0,05 procenta ze zaplacené daně. Maximální postih je pět procent či 300 tisíc korun. Pokuta hrozí i za pozdní platbu silniční daně. Úrok z prodlení se počítá roční výše repo sazby České národní banky. Penále (tvořené touto sazbou navýšenou o 14 %) je aktuálně ve výši 15,75 procenta.

Zálohy na silniční daň se platí čtyřikrát ročně. Poplatníkem daně je provozovatel vozidla zapsaný v technickém průkazu. Poplatníkem daně může být také zaměstnavatel, který vyplácí cestovní náhrady svému zaměstnanci za použití jeho osobního automobilu při výkonu práce, jestliže daňová povinnost nevznikla již provozovateli vozidla.