INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Silniční daň v roce 2015

30.1.2015

Do 2. února musí daňoví poplatníci, kteří používají auto pro podnikání nebo jinou samostatnou výdělečnou činnost, vyplnit formulář k silniční dani. V dnešním článku si vymezíme, kdo musí formulář vyplňovat, jaké jsou sazby daně a kdy se má daň platit.

Termín pro podání daňového přiznání je určen na 31. ledna za předešlý rok. V dnešním roce poslední leden připadá na sobotu, tudíž se lhůta prodlužuje do 2. února. Předmětem silniční daně jsou vozidla splňující současně tyto podmínky:

  • Jde o silniční vozidlo
  • Toto vozidlo je registrováno v České republice
  • Je provozováno na území České republiky
  • Je používáno k podnikání nebo k jiné samostatné výdělečné činnosti nebo je používáno v přímé souvislosti s podnikáním anebo k činnostem, z nichž plynoucí příjmy jsou předmětem daně z příjmů u subjektů nezaložených za účelem podnikání.

Silniční daň se musí platit jen za ty měsíce, ve kterých se vozidlo použilo. Dále se platí za měsíc, ve kterém je využívání vozidla ve zdaňovacím období ukončeno nebo přerušeno, popřípadě trvale nebo dočasně vozidlo vyřazeno z registru vozidel.

V případě nákladního automobilu včetně tahačů, návěsů a přívěsů s hmotností nad 3,5 tuny určené výlučně k přepravě nákladů a registrovaný v České republice  jsou tyto automobily předmětem daně bez ohledu na způsob jejich použití (daň se tedy platí bez ohledu na to, zda jsme v daném měsíci auto používali nebo ne).

Daň musíme platit, jestliže náš zaměstnanec má svůj vlastní automobil a my mu vyplácíme cestovní náhrady. Daň platíme buď za každý měsíc, ve kterém byly pracovní cesty vykonány, nebo platíme 25 korun za každý den pracovní cesty. Silniční daň musíme platit i v případě, že jsme někomu půjčili auto a ten ho použije pro cesty pro podnikání a uplatňuje na něj daňové výdaje.

Jestliže si koupíme vozidlo s alternativním pohonem (např. elektrický, hybridní, na LPG a podobně) a má menší hmotnost než 12 tun, je od silniční daně osvobozeno.

Silniční daň jsou poplatníci povinni sami vypočítat a do přiznání též uvést i vozidla, která jsou osvobozena od daně (vyjma vozidel uvedených v § 3 písm. a) a b) zákona o dani silniční), nebo vozidla, u kterých byla daň snížena nebo prominuta rozhodnutím Ministerstva financí za celé zdanitelné období. Daň silniční je povinně zálohovanou daní, čtvrtletní zálohy se platí vždy za právě uplynulé čtvrtletí. Daňová povinnost je proto zaplacenými zálohami vypořádána a doplatkem daně bude pouze daň za prosinec, která není součástí poslední čtvrtletní zálohy. Zálohy se také mohou uhradit i na celý rok dopředu.

Roční sazby daně jsou uvedeny  § 6 zákona o dani silniční, kde například u osobního auta rozhoduje zdvihový objem motoru, který je uveden v technickém průkazu. Je možné i snížení nebo zvýšení sazby daně. Snížení daně končí po devíti letech. Sazba daně se zvyšuje o 25 % u vozidel registrovaných poprvé v České republice nebo v zahraničí do 31. Prosince 1989.

Podle § 6 odst. 6 zákona o dani silniční vzniká nárok na snížení sazby daně podle data první registrace vozidla.

Sazba daně se snižuje:

  • o 48 % po dobu 36 kalendářních měsíců od data první registrace vozidla
  • o 40 % po dobu následujících dalších 36 kalendářních měsíců
  • o 25 % po dobu následujících dalších 36 kalendářních měsíců počínaje kalendářním měsícem první registrace vozidla.