INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Silniční daň

11.1.2017

Silniční daň se vztahuje na silniční motorová vozidla a jejich přípojná vozidla používaná k podnikání nebo k jiné samostatné výdělečné činnosti. Nákladní vozidlo s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny patří do předmětu silniční daně vždy, a to i  v případě, že neslouží k podnikání.

Poslední termín pro letošní zálohy na silniční daň se už blíží. Daň se platí pouze za měsíce, ve kterých auto pro výdělečnou činnost bylo použito. Lhůta pro letošní podání je stanovena do 31. ledna. Sankce v případě zpoždění budou nabíhat od šestého pracovního dne.

Sazba daně je závislá na zdvihovém objemu motoru v cm3, u návěsů dle součtu největších povolených hmotností na nápravy v tunách a počtu náprav a u ostatních vozidel podle největší povolené hmotnosti v tunách a počtu náprav. Konkrétní sazby lze najít v zákoně o dani silniční.

Daň může i vzrůst, a to až o 25 %, jestliže se jedná o vozidlo registrované poprvé v České republice nebo zahraničí před rokem 1990. Sazbu daně lze i snížit. Klesá například,  pokud od první registrace k silničnímu provozu (doma i v zahraničí) neuplynulo devět let. Konkrétně:

  • o 48 % po dobu 36 kalendářních měsíců od data první registrace,
  • o 40 % po dobu následujících dalších 36 kalendářních měsíců a
  • o 25 % po dobu následujících dalších 36 kalendářních měsíců.

Poplatníkem daně je osoba uvedení v technickém průkazu jako provozovatel vozidla. Ti, co mají zřízenou datovou schránku mají povinnost přiznání podat elektronicky, jinak dostanou automaticky pokutu ve výši 2 000 korun.

Poplatník do přiznání musí uvádět i vozidla, která jsou od daně osvobozená. Výjimku mají pouze poplatníci, kteří provozují vozidlo s hmotností od 3,5 do 12 tun a uplatňují na ně snížení sazby daně o 100 % podle § 6 odst. 9 zákona a neplatí daň u jiného vozidla. 

Poplatníci silniční daně musí platit zálohy na daň ve výši 1/12 roční daňové sazby za každý kalendářní měsíc, ve kterém vozidlo podléhalo dani silniční. Zálohy na silniční daň se platí čtyřikrát ročně. V letošním roce se budou platit do 18. dubna, 17. července, 16. října, 15. prosince.

V případě, že je poplatníkem daně zaměstnavatel, který svému pracovníkovi vyplácí cestovní náhrady za použití jeho osobního automobilu, může použít jednotnou sazbu 25 korun za den. Na vozidlo ovšem už zaměstnavatel nemůže použít žádné daňové úlevy.

Jak již bylo napsáno v úvodu článku, pokuta za zpoždění se platí ve výši 0,05 % stanovené daně, pokud ale nepřekročí částku 200 korun, nepředepíše se.