V návaznosti na situaci aktuálně realizujeme pouze online vzdělávání, prezenční školení se nekonají. Účastníky přihlášené na prezenční akce postupně kontaktujeme.
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Roční zúčtování daně

5.2.2019

Zaměstnanci, kteří nemají povinnost podávat daňové přiznání, mohou požádat zaměstnavatele o roční zúčtování daně. Může jim i vzniknout nárok na daňovou vratku, neboť některé slevy si nemohou odečíst v průběhu roku, ale až při ročním zúčtování. Lze získat i daňový bonus, kdy neplatíte žádnou daň z příjmu a zároveň dostanete od státu vyplacené daně. Daňový bonus je možný pouze v případě, že je uplatněno daňové zvýhodnění na dítě.  Zaměstnanci by do účtárny měli dodat všechna potvrzení pro uplatnění nároků na daňové slevy a odčitatelné položky do 15. února.

Sleva na poplatníka
Na tuto základní slevu mají nárok všichni zaměstnanci. V ročním zúčtování daně se uplatňuje vždy v plném rozsahu ve výši 24 840 korun. Pro uplatnění slevu je nutné mít u zaměstnavatele podepsané Prohlášení k dani. U zaměstnavatele se provádí sleva na poplatníka každý měsíc.

Sleva na invaliditu
Invalidní důchodci prvního a druhého stupně si mohou uplatnit daňovou slevu ve výši 2 520 korun. Invalidní důchodci třetího stupně mají nárok na slevu ve výši 5 040 korun.  Sleva na invaliditu náleží za měsíce, kdy je splněna podmínka pobírání invalidního důchodu k 1. dni měsíce. Do mzdové účtárny je jen nutné dodat potvrzení od ČSSZ o výplatě invalidního důchodu. Držitelé průkazu ZTP/P mají nárok na daňovou slevu ve výši 16 140 korun. Jestliže příjemce průkazu ZTP/P pobírá ještě invalidní důchod, má nárok na obě slevy.

Sleva za umístění dítěte
Roční sleva za umístění dítěte odpovídá výši výdajů prokazatelně vynaložených poplatníkem za umístění vyživovaného dítěte poplatníka v předškolním zařízení. Nárok na tuto slevu je nutné doložit potvrzením ze školky o zaplacené výši „školkovného“. Slevu lze uplatnit maximálně ve výši minimální mzdy platné k prvnímu dni daného zdaňovacího období na každé dítě ve společně hospodařící domácnosti. Pro minulý rok se jedná o částku 12 200 korun. Školkovné může uplatnit jen jeden z rodičů.

Sleva na manželku (manžela)
Sleva na manželku (manžela) je možné uplatnit, pokud měla manželka (manžel) roční vlastní příjmy do 68 000 korun. Sleva je poskytována ve výši 24 840 korun a lze ji uplatnit jednou za rok. V případě, že došlo k uzavření manželství během uplynulého roku, tak se uplatňuje poměrná část slevy. Sleva na manželku (manžela) náleží za každý měsíc, kdy manželství trvalo k 1. dni daného měsíce. Slevu je potřeba doložit čestným prohlášením.

Daňové zvýhodnění na dítě
Daňové zvýhodnění na jedno vyživované dítě ve společně hospodařící domácnosti je ve výši 15 204 korun ročně. U druhého dítěte představuje daňové zvýhodnění 19 404 korun ročně, u třetího a dalšího dítěte 24 204 korun ročně.

Sleva na studenta
Další možnou daňovou slevou je sleva na studenta. Pro nárok na tuto slevu je nutné doložit potvrzení o studiu. Student si tak může v ročním zúčtování daně odečíst 4 020 korun. Sleva se uplatňuje za všechny měsíce, ve kterém byla splněna podmínka studia.