INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Roční zúčtování daně

5.2.2019

Zaměstnanci, kteří nemají povinnost podávat daňové přiznání, mohou požádat zaměstnavatele o roční zúčtování daně. Může jim i vzniknout nárok na daňovou vratku, neboť některé slevy si nemohou odečíst v průběhu roku, ale až při ročním zúčtování. Lze získat i daňový bonus, kdy neplatíte žádnou daň z příjmu a zároveň dostanete od státu vyplacené daně. Daňový bonus je možný pouze v případě, že je uplatněno daňové zvýhodnění na dítě.  Zaměstnanci by do účtárny měli dodat všechna potvrzení pro uplatnění nároků na daňové slevy a odčitatelné položky do 15. února.

Sleva na poplatníka
Na tuto základní slevu mají nárok všichni zaměstnanci. V ročním zúčtování daně se uplatňuje vždy v plném rozsahu ve výši 24 840 korun. Pro uplatnění slevu je nutné mít u zaměstnavatele podepsané Prohlášení k dani. U zaměstnavatele se provádí sleva na poplatníka každý měsíc.

Sleva na invaliditu
Invalidní důchodci prvního a druhého stupně si mohou uplatnit daňovou slevu ve výši 2 520 korun. Invalidní důchodci třetího stupně mají nárok na slevu ve výši 5 040 korun.  Sleva na invaliditu náleží za měsíce, kdy je splněna podmínka pobírání invalidního důchodu k 1. dni měsíce. Do mzdové účtárny je jen nutné dodat potvrzení od ČSSZ o výplatě invalidního důchodu. Držitelé průkazu ZTP/P mají nárok na daňovou slevu ve výši 16 140 korun. Jestliže příjemce průkazu ZTP/P pobírá ještě invalidní důchod, má nárok na obě slevy.

Sleva za umístění dítěte
Roční sleva za umístění dítěte odpovídá výši výdajů prokazatelně vynaložených poplatníkem za umístění vyživovaného dítěte poplatníka v předškolním zařízení. Nárok na tuto slevu je nutné doložit potvrzením ze školky o zaplacené výši „školkovného“. Slevu lze uplatnit maximálně ve výši minimální mzdy platné k prvnímu dni daného zdaňovacího období na každé dítě ve společně hospodařící domácnosti. Pro minulý rok se jedná o částku 12 200 korun. Školkovné může uplatnit jen jeden z rodičů.

Sleva na manželku (manžela)
Sleva na manželku (manžela) je možné uplatnit, pokud měla manželka (manžel) roční vlastní příjmy do 68 000 korun. Sleva je poskytována ve výši 24 840 korun a lze ji uplatnit jednou za rok. V případě, že došlo k uzavření manželství během uplynulého roku, tak se uplatňuje poměrná část slevy. Sleva na manželku (manžela) náleží za každý měsíc, kdy manželství trvalo k 1. dni daného měsíce. Slevu je potřeba doložit čestným prohlášením.

Daňové zvýhodnění na dítě
Daňové zvýhodnění na jedno vyživované dítě ve společně hospodařící domácnosti je ve výši 15 204 korun ročně. U druhého dítěte představuje daňové zvýhodnění 19 404 korun ročně, u třetího a dalšího dítěte 24 204 korun ročně.

Sleva na studenta
Další možnou daňovou slevou je sleva na studenta. Pro nárok na tuto slevu je nutné doložit potvrzení o studiu. Student si tak může v ročním zúčtování daně odečíst 4 020 korun. Sleva se uplatňuje za všechny měsíce, ve kterém byla splněna podmínka studia.