INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Roční zúčtování daně

4.2.2016

Za zaměstnance většinou provádí roční zúčtování zaměstnavatel. Díky ročnímu zúčtování mohou zaměstnanci získat daňovou vratku, pokud využijí některý z daňových odpočtů. Je to díky tomu, že pro výpočtu měsíčních záloh na dani z příjmů fyzických osob si zaměstnanci nemohou uplatnit všechny daňové slevy. Roční zúčtování daně si nechávají dělat zaměstnanci, kteří nemají povinnost podávat daňové přiznání.

Všichni zaměstnanci mají nárok na základní slevu na poplatníka, která činí 24 840 korun. Nedochází ke krácení, což znamená, že i při odpracování několika měsíců během minulého roku náleží v plné výši. 

Může se tedy stát, že při uplatnění daňových slev bude daňová povinnost výrazně nižší. Je ovšem nutné doručit mzdové účetní příslušné doklady, neboť automaticky vzniká nárok pouze na slevu na poplatníka. Pokud zaměstnanec nedoručí mzdové účetní například potvrzení o studiu dětí a čestné prohlášení manželky, že neuplatňuje daňové zvýhodnění na děti, nemůže být daňové zvýhodnění při výpočtu čisté mzdy zohledněno a zaměstnanec v těchto měsících zaplatí na dani z příjmů fyzických osob více, než je jeho povinnost.

Daňové odpočty se uplatňují za celý rok a lze k nim zařadit dary, úroky z hypoték, zaplacené příspěvky na penzijním připojištění nebo doplňkovém penzijním spoření se státním příspěvkem, zaplacené příspěvky na životní pojištění, členské příspěvky zaplacené odborové organizaci a úhrada za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělání a odčitatelná položka za darování krve.

Roční zúčtování daně ovšem nemohou využít zaměstnanci pracující během roku pro dva zaměstnavatele ani zaměstnanci přivydělávající si samostatnou výdělečnou činností či pronájmem.

Případnou daňovou vratku získají zaměstnanci ve vyšší čisté mzdě po provedení ročního zúčtování. Pokud si zaměstnanci budou podávat daňové přiznání, mají na zajištění všech nutných dokladů více času, neboť základní termín pro podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob je stanoven do 1. dubna. Přeplatky vzniklé na základě podaného daňového přiznání vrací finanční úřad do 30 dnů od termínu pro podání daňového přiznání.