INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Regulace cen v působnosti krajů a obcí

4.6.2013

Jedním z důležitých dokumentů sloužícím obcím a krajům České republiky je regulace cen v jejich působnosti. Rozdělení obecních a krajských kompetencí v cenové oblasti je upraveno zákonem č. 265 / 1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů.

Mezi cenové orgány oprávněné k regulaci a kontrole cen kromě obcí a krajů patří:

  • Ministerstvo financí
  • Ministerstvo zdravotnictví
  • Ministerstvo dopravy a spojů
  • Český telekomunikační úřad
  • Energetický regulační úřad
  • Státní ústav pro kontrolu léčiv
  • Celní úřad Kolín

Je zde ale důležité zmínit, že kraje a obce vykonávají svoji působnost ve věci regulace cen pouze v rozsahu a za podmínek stanovených rozhodnutím Ministerstva financí České republiky, a to podle výměru č. 01 / 2013 ze dne 28.11.2012. Tento výměr je dostupný v cenovém věstníku na tomto odkazu – na stránce vpravo nahoře naleznete odkaz na stažení cenového věstníku v PDF: http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/cenovy-vestnik/2012/cenovy-vestnik-132012-7349

Naopak orgánů, kterým je dovolena pouze kontrola cen, ale ne jejich regulace, jsou pouze dva, a to:

  • Specializovaný finanční úřad
  • Státní energetická inspekce

Na webových stránkách ministerstva financí v sekci „dokumenty ke stažení“ je také k dispozici vzor nařízení, kterým se stanovují maximální ceny vybraných veřejných služeb. Ve vzorovém dokumentu se konkrétně jedná o nařízení sloužící ke stanovení maximálních cen veřejné linkové osobní vnitrostátní silniční dopravy a železniční osobní vnitrostátní dopravy provozované v rámci integrovaných veřejných služeb podle § 6 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících o změně dalších zákonů.

O působnosti orgánů České republiky v oblasti cen pojednává zákon č. 265 / 1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.