INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Příští rok sebou přináší větší výhody pro rodiče

11.11.2014

Cílem mnoha volebních kampaní byl slib podpory rodin s dětmi. Článek se zabývá tím, jak si příští rok polepší rodiny s dětmi.

První novinkou je schválení porodného i na druhé dítě, které by mělo být ve výši 10 000 korun.  Porodné na první dítě od nového roku zůstane na stejné úrovni jako letos – tedy 13 000 Kč, při narození vícerčat pak 19 500 korun.

Vláda i odsouhlasila zavedení třetí sazby DPH, která se má od příštího roku aplikovat na léky, knihy, dětské pleny a nenahraditelnou dětskou výživu.

Další příznivou novinkou je i zvýšení daňového zvýhodnění na další děti.  Daňové zvýhodnění na dítě si může uplatnit vždy jeden z rodičů na vyživované dítě mladší 26 let, které žije ve společné domácnosti. V současnosti si může jeden z rodičů uplatnit na své dítě daňové zvýhodnění ve výši 13 404 korun za rok (zaměstnancům je sleva odečítána většinou měsíčně ve výši 1 117 korun).  Rodiče mající dvě děti by si měli při uplatnění slevy na druhé dítě polepšit o 2 400 korun ročně. Na třetí a další dítě si bude moci rodič uplatnit slevu o 3 600 korun vyšší.

Velmi užitečnou legislativní novinkou je nová daňová sleva na školku. Tuto slevu jistě uvítají maminky, které se po rodičovské dovolené chtějí vrátit do práce, ale mají problém s umístěním dítěte do školky, případně je odrazují vysoké částky peněz za tuto péči. Tuto slevu za umístění dítěte ve školce bude možné uplatnit již v daňovém přiznání nebo ročním zúčtování prováděném zaměstnavatelem za zaměstnance za rok 2014. Slevu vysvětlila Gabriela Ivanco: „Pokud vstoupí nová legislativa v účinnost v navrhovaném znění, pak si vždy jeden z rodičů bude moci snížit daňovou povinnost za rok 2014 až o částku 8 500 Kč právě z důvodu uplatnění výdajů za školku. Vynaložené náklady na školku bude pro daňové účely nutné doložit. Sleva za školku se bude uplatňovat v souhrnné výši jedenkrát za rok.“

Nová sleva na dani bude ve výši nákladů vynaložených na umístění dítěte, maximálně však ve výši minimální mzdy, tedy 8 500 korun. Mezi náklady se považuje „školkovné“ nikoli další související výdaje jako jsou například výdaje za stravování, doprava dítěte do školky nebo poplatky za volitelné zájmové kroužky.  Slevu si budou moci uplatnit i osoby samostatně výdělečně činné, které uplatňují výdajové paušály.  V příštím roce se má zvýšit minimální mzda na částku 9 200 korun, což bude znamenat i vyšší daňovou slevu na školku.

Abyste si mohli slevu uplatnit, musíte doložit potvrzení od provozovatele příslušného zařízení. O daňovou slevu na školku nebude možné snižovat měsíční mzdu zaměstnanců, jako je tomu v případě slevy na dítě. Pomocí této nové slevy na dani se nebude možné dostat ani do záporné daňové povinnosti, kdy vzniká tzv. daňový bonus, o kterém bylo pojednáno v jednom z předchozích článků. Bude možné i kombinovat slevy na dítě a na školku. Doporučuje se, aby si slevu na školu uplatnil spíše rodič s vyššími zdanitelnými příjmy, aby z ní využil co nejvíce. Slevu na dítě by si potom měl uplatnit druhý rodič s nižšími příjmy, protože se může dostat i do záporu daňové povinnosti a čerpat tak daňový bonus.