INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Přehled nejdůležitějších položek, které obsahuje koaliční smlouva

22.1.2014

Zástupci vznikající koalice 6. ledna podepsali padesáti stránkovou koaliční smlouvu. Kromě zrušení většiny zdravotnických poplatků strany slibují i zvyšování důchodů a minimální mzdy. Trojkoalice zruší poplatky za recept a za pobyt v nemocnici. Ve smlouvě jsou ustanovena i protikorupční opatření – např. centrální registr smluv uzavřených veřejnou správou nad určitý finanční limit nebo prokazování původu majetku. V případě, že by stíhaný člověk nebyl schopen doložit původ majetku, hrozilo by mu podle Hospodářských novin až stoprocentní zdanění.

V oblasti daní se nová koalice chystá zrušit tzv. superhrubou mzdu a solidární přirážky. Protikladem solidárních přirážek by měly být druhé sazby daně z příjmů fyzických osob. Podle koalice by v novém roce nemělo dojít ke změně daní. Smlouva obsahuje pozitivní vztah k tomu, aby v budoucnu jakékoliv změny v daňových zákonech byly dány k připomínkování veřejnosti. V roce 2015 by se měl více zdanit hazard a naopak snížená sazba daně by měla platit na léky, knihy, dětské pleny a dětskou výživu. Strany taktéž zváží zavedení sektorové daně pro regulované odvětví.

Podle koaliční smlouvy se má dále sloučit druhý a třetí pilíř důchodového systému. Při řešení zaměstnanosti se pomoc zaměří především na absolventy škol, zdravotně postižené a na lidi v předdůchodovém věku – tedy na nejvíce ohrožené skupiny lidí. Muži a ženy vykonávající stejnou práci by měli mít rovnou odměnu. Dokument obsahuje i dodatek o obnovení povinnosti zaměstnavatelů hlásit úřadům práce volná místa.
Co se týče veřejných investic, chce je vláda směřovat především do zateplení budov, zadržování vody v krajině, do sociálních a zdravotních služeb (reagující na stárnutí populace) a do dopravní a veřejné infrastruktury.

Koalice si i klade za cíl zlepšit kvalitu prodávaných potravin a přeje si větší prostor pro kvalitní české potraviny. Spotřební daň na tichá vína by měla mít i nadále nulovou sazbu. Vláda chce prosadit i povinnost vystavení dokladů s unikátním číslem a s tzv. „účtenkovou loterií“ (ta už je spuštěna na Slovensku). Někteří obchodníci jako jsou například prodejci alkoholu nebo cigaret by podle koaliční smlouvy měli v budoucnu hlásit státu tržby prostřednictvím internetové komunikace.