INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Pravidla fakturace ve vztahu k implementaci Směrnice EU/45/2010 do zákona o DPH

18.4.2013

Dne 28. 3. 2013 byla na internetových stránkách Finanční správy zveřejněna „Informace GFŘ k pravidlům fakturace ve vztahu k implementaci Směrnice EU/45/2010 do zákona o DPH“ a současně i odpovědi GFŘ k nejčastějším dotazům k pravidlům fakturace.

Pro plátce DPH mají asi praktičtější dopady podané odpovědi GFŘ na nejčastější dotazy k pravidlům fakturace, protože vlastní „Informace“ je velmi obsáhlá a rovněž i poměrně náročná z hlediska odborných termínů používaných při výkladu např. elektronické fakturace, apod.

A jaké závěry vyplývají pro většinu plátců DPH z těchto dokumentů? Například ten, že pokud budou na daňový doklad doplněny údaje nad rámec povinných náležitostí daňového dokladu (např. razítko „došlo dne…“, předkontace, datum skartace, apod.), tj. pokud obsah daňového dokladu požadovaný podle zákona o DPH doplněním dalších údajů zůstane nezměněn, bude takový doklad považován za neporušený. Doplněné údaje však nesmí pozměňovat povinné náležitosti daňového dokladu vymezené v ustanovení §29 a následujících zákona o DPH. Nesmí tedy dojít k pozměnění rozsahu a předmět plnění, DUZP, apod.

GFŘ se také obsáhle vyjádřilo k problematice elektronické fakturace. Praktické dopady jsou takové, že je nutno neustále pamatovat na dochování tzv. auditní stopy, tedy důkazních prostředků vztahujících se k danému plnění. Konkrétní prostředky nejsou blíže specifikovány, a je tedy na každém subjektu, jaké metody si zvolí.