INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Novela zákona o evidenci tržeb

4.7.2018

Vláda schválila předložený návrh novely, který upravuje spuštění 3. a 4. fáze elektronické evidence tržeb. Nově navíc umožňuje malým podnikatelům evidovat tržby v tzv. off-line režimu.

Podnikatelé, kteří spadají do 3. a 4. vlny spuštění elektronické evidence tržeb, začnou evidovat tržby společně a to po šesti měsících po platnosti zákona. Přesný termín spuštění tak bude záviset na délce legislativního procesu, který uvede zákon v platnost. Na základě jednání zpracovalo Ministerstvo financí variantu zvláštního režimu evidence tržeb pro malé podnikatele, která je součástí novely. Malí podnikatelé tak budou moci vydávat účtenky z předtištěného bloku, který bude k dostání na finančním úřadě. Poté jednou za čtvrt roku podnikatel zašle svůj přehled tržeb na speciálním formuláři finančnímu úřadu.  Díky trhacím účtenkám si malí podnikatelé nebudou muset pořizovat elektronické zařízení s on-line přístupem. Budou se tak moci sami rozhodnout, zda budou tržby evidovat v on-line nebo off-line režimu.

Podmínky pro použití off-line režimu:

  • jedná se o poplatníka daně z příjmů fyzických osob, nebo poskytovatele zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění bez ohledu na právní formu,
  • není plátcem DPH;
  • má maximálně 2 zaměstnance;
  • hodnota jeho hotovostních příjmů z evidovaných tržeb za období dvanácti po sobě jdoucích kalendářních měsíců nepřesáhne 200 000 Kč.

Novela také navrhuje výjimky z EET pro zrakově postižené podnikatele, tržby z předplacených telefonních karet, z obchodní letecké dopravy a tržby z hazardních her. Dále novela zavádí povinnost uvádět na účtenkách daňové identifikační číslo poplatníka, pouze však pokud nepředstavuje jeho rodné číslo.