INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Pravidelné společné zasedání Svazu měst a obcí a Vlády ČR

15.10.2013

Dne 18. září 2013 proběhlo pravidelné společné zasedání Vlády České republiky a Svazu měst a obcí, kde současný premiér Jiří Rusnok  a jeho kabinet ujistil zástupce Svazu v čele s předsedou Danem Jiránkem, že vláda má zájem pokračovat s řešením zásadních otázek, které mají dopad na fungování místních samospráv.

Mezi hlavní témata byla zařazena aktuální bezpečnostně – sociální problematika, která se týká tzv. Výzvy starostům 2013, o které jsme Vás zde již informovali. Dalším významným tématem byla novela zákona o veřejných zakázkách (viz článek Novela zákona o veřejných zakázkách), zvýšení úhrady za výkon přenesené působnosti, odměňování starostů nebo zkrácení lhůty pro nakládání s obecními byty.

Diskutovalo se také o přípravách na příští programové období EU 2014 – 2020. Obě strany, jak Svaz, tak i vláda, považují za velmi důležité v těchto přípravách pokračovat. Vláda navíc v této problematice vyjádřila Svazu podporu, a to konkrétně při rozvoji dobrovolné spolupráce obcí v oblastech jejich samostatné působnosti. Ta je spojena např. se školstvím, sociálními službami, nebo i nakládáním s odpady.

Tato a další témata byla dále projednávána na letošním, již třináctém, Sněmu SMO ČR, který proběhl ve dnech 19. a 20. září v Českých Budějovicích. Zúčastnilo se ho celkem 500 starostů a starostek z celé ČR. I zde byl přítomen premiér Jiří Rusnok a s delegáty diskutoval hlavně o současné potřebě samosprávy.

Komentář k vybraným tématům:

1) Výzva starostům 2013
Předseda SMO ČR Dan Jiránek v tomto tématu zmínil hned několik oblastí. V úvodu upozornil na špatné fungování Agentury pro sociální začleňování, která prý od doby svého vzniku nezaznamenala žádné hmatatelné výsledky, naopak většina obcí si stěžuje na neshody – vedení agentury většinou není přístupné diskusi a už vůbec ne nějakému kompromisu, který by pomohl vyřešit sociální problémy. Svaz bude proto požadovat převedení pravomocí pod některé ministerstvo.

Řešila se také otázka sociálního bydlení, kde Svaz bude požadovat sloučení dávek příspěvku na bydlení a doplatku na bydlení, což by mělo přispět ke zlepšení evidence, a kontrolu vyplácení dávek do jednoho bytu či místnosti, aby v ní fiktivně nebydlely desítky osob.

2) Veřejná služba a veřejně prospěšné práce
K tomuto tématu se vyjádřil předseda Komory statutárních měst a primátor Chomutova Jan Mareš a podle něj je důležitým krokem stanovení takového motivačního systému, díky kterému by se nezaměstnaným dlouhodobě vyplatilo se do veřejně prospěšných prací zapojit.

3) Financování školství
Zde starostové upozornili přítomného ministra školství Dalibora Štyse na to, že řadě obcí, i z okolí velkých měst, chybí prostředky na budování nových školských zařízení, které by pokryly jejich nyní nedostačující kapacitu. Jen v okolí Prahy by bylo potřeba zhruba 1,5 mld. Kč na vystavění chybějících kapacit.

4) Veřejné zakázky
V této oblasti se obce a města potýkají s příliš dlouhými lhůtami, v nichž Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vyřizuje stížnosti na úkony zadavatele. Dokonce se tím překračují lhůty stanovené ve správním řádu. Tato zdlouhavá řízení pak zbytečně prodlužují celou soutěž, což přináší komplikace zejména u projektů financovaných z evropských fondů.

5) Nové programové období
Toto téma patří k těm nejvýznamnějším v rámci Svazu, bližší informace naleznete v článku: „SMO ČR: Přípravy na nové programové období jsou „ve finále“.