INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Pracovní cesta a cestovní náhrady

14.3.2019

V případě, že vás zaměstnavatel vyšle na služební cestu, musí proplatit jízdné, ubytování, jídlo a pití a vedlejší nutné výdaje. Výše náhrady je závislá na tom, zda pracujete jako státní zaměstnanec, nebo v soukromé firmě. Jiné sazby se uplatňují v případě zahraničních cest.

Absolvování pracovních cest je možné zahrnout do pracovní smlouvy. V takovém případě je zaměstnanec povinen na pracovní cestu nastoupit. Zákoník práce ovšem dává zvláštní ochranu zaměstnankyním těhotným, zaměstnankyním i zaměstnancům pečujících o děti do věku 8 let a osamělým zaměstnancům či zaměstnankyním pečujících o děti do věku 15 let.

Vysílá-li zaměstnavatel zaměstnance na pracovní cestu k plnění svých úkolů do jiné organizační složky (popř. k jinému zaměstnavateli), může pověřit jiného vedoucího zaměstnance (jiného zaměstnavatele), aby zaměstnanci dával pokyny k práci, popřípadě jeho práci organizoval, řídil a kontroloval.

Cena paliva a opotřebení auta

Pokud se rozhodnete cestovat automobilem a zaměstnavatel s tím bude souhlasit, musí vám proplatit pohonné hmoty. Vyplácí se dle přiložené účtenky, či se počítá s paušální sazbou za kilometr. Paušál stanovuje Ministerstvo práce a sociálních věcí. V letošním roce jsou sazby následující:

  • natural 95: 33,1 koruny za litr
  • natural 98: 37,1 koruny za litr
  • nafta: 33,6 koruny za litr

V případě, že cestujete vlastním autem, musí vám zaměstnavatel kromě nafty či benzinu i proplatit jeho opotřebení. U osobních automobilů se letos počítá 4,1 koruny za kilometr.

Stravné

Zaměstnavatel musí svému zaměstnanci uhradit část výdajů za stravování, pokud je zaměstnanec na pracovní cestě po dobu nejméně pěti hodin. Jak již bylo zmíněno, výše stravného se může lišit podle toho, zda jste zaměstnancem státu, nebo soukromé firmy. Státní zaměstnanci mají stanoven maximální limit, který lze vyplatit.

Sazba pro státní zaměstnance:

  • 82 až 97 korun za cestu trvající od 5 do 12 hodin,
  • 124 až 150 korun za cestu trvající déle než 12 hodin, ale nejdéle 18 hodin,
  • 195 až 233 korun za cestu trvající víc jak 18 hodin.

Sazba pro zaměstnance soukromé sféry:

  • 82 korun za cestu trvající 5 až 12 hodin,
  • 124 korun za cestu trvající déle než 12 hodin, ale nejdéle 18 hodin,
  • 195 korun za cestu trvající déle než 18 hodin.

Těmto zaměstnancům lze vyplatit i vyšší stravné. Pokud ovšem stravné překročí maximální limit státních zaměstnanců, částku vyplacenou nad tento limit nemůže zaměstnavatel započítat jako daňově uznatelný náklad.

Stravné na zahraniční cestě

Jestliže váš zaměstnavatel vyšle do zahraničí, konkrétní sazby stravného vyhlašuje Ministerstvo zahraničních věcí s ohledem na rozdílnou cenovou hladinu v příslušných destinacích.