INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Platba daně z nemovitých věcí

22.5.2018

Finanční správa v těchto dnech už některým poplatníkům rozeslala složenky pro zaplacení daně z nemovitých věcí. Celkem má poslat cca 3,3 milionu obálek se složenkami. Složenku byste měli obdržet nejpozději do 21. května. Daň z nemovitých věcí za rok 2018 je nutné zaplatit do 31.května.

Výše daně závisí na typu nemovitosti a obci, v níž se byt, dům, garáž či pozemek nacházejí. Každá obec si může vyhláškou stanovit vlastní koeficient, jímž se daň násobí dle typu nemovitosti.

Daň z nemovitých věcí se určuje za všechny nemovité věci poplatníka na území příslušného kraje. Poplatníkovi je zaslána jedna složenka, pokud jeho daň činí nejvýše 5 000 korun. V případě, že je daň vyšší než 5 000 korun, jsou zaslány dvě složenky a poplatník ji může zaplatit ve dvou splátkách (do 31. května a do 30. listopadu). Výjimkou jsou zemědělci a chovatelé ryb, kteří mají termín posunutý na 31.srpna.

Celková výše daně a případný přeplatek nebo nedoplatek je uveden v oddělitelné části složenky (alonže), stejně jako adresa územního pracoviště, kde je uložen jeho daňový spis k dani z nemovitých věcí. Na složence je dále informace o čísle bankovního účtu finančního úřadu. Pro placení lze i využít QR kód.

 V případě, že jste ještě před obdržením složenky daň z nemovitých věcí na rok 2018 uhradili, složenka vám bude sloužit pro kontrolu již uhrazené částky daně a k doplacení případného rozdílu.

Složenky jsou většinou rozeslány fyzickým či právnickým osobám, které nemají zřízenou datovou schránku. Složenka tedy nedorazí poplatníkům, kteří mají zřízenou datovou schránku. Dále složenku neobdrží poplatníci, kteří zažádali o zasílání informací k platbě daní z nemovitých věcí e-mailem. V případě poplatníků přihlášených k placení daně prostřednictvím SIPO, proběhne úhrada daně v souladu s podmínkami České pošty.

Pokud daň v termínu neuhradíte, hrozí vám pokuta. Do 6. června ještě správce daně žádné sankce nevyměřuje. Po této lhůtě ovšem už začnou nabíhat úroky z prodlení, které v závislosti na současné repo sazbě České národní banky činí 14,75 procenta z vyměřené daně za rok.