INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Plánované změny v roce 2016, které se dotknou zaměstnavatelů

8.7.2015

Počátek příštího roku by sebou měl přinést změny v zákonech. Změny by se měly týkat daňového zvýhodnění, důchodového pojištění a zákoníku práce. V následujícím článku si o plánovaných změnách můžete přečíst.

Zákoník práce

Zákoník práce je klíčovým dokumentem pro uzavírání pracovních vztahů a dodržování pravidel. Novela zákoníku práce by se měla týkat odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání. Novelou by se měl zrušit zákon o úrazovém pojištění (který nenabyl účinnosti a nyní je v podstatě nepoužitelný). Novela by měla umožnit i jednostranné zrušení dohody o provedení práce. V současnosti zákoník práce neumožňuje její jednostranné zrušení. V případě schválení novely zákoníku práce by se měla upravit společná ustanovení k dohodám konaným mimo pracovní poměr a bude možné dohodu ukončit dohodou obou smluvních stran, jednostranně s uvedením důvodu a bez uvedení důvodu nebo okamžitým zrušením.

Dále by se měla vyjasnit situace kolem karenčních lhůt, tedy placení či neplacení náhrady mzdy v prvních třech dnech nemoci. V současnosti se vedou protichůdné debaty o této novele. Odboráři chtějí vyplácet náhradu mzdy v uvedené době, zaměstnavatelé se ovšem staví proti a argumentují častými případy zneužívání nemocenské i vysokými finančními náklady.

Důchodové připojištění

Návrh novely zákona by měl ukončit druhý pilíř důchodové připojištění v roce 2016. Účastník druhého pilíře má sdělit nejpozději do 30. září 2016 penzijní společnosti své jméno, rodné číslo nebo datum narození, zvolený způsob výplaty a číslo účtu, kam mají být prostředky převedeny. Peníze lze převést i na doplňkové penzijní spoření, nebo penzijní připojištění se státním příspěvkem.

Zvýšení daňového zvýhodnění

Další změna by se měla dotknout daňového zvýhodnění při výchově většího počtu dětí. Roční zvýhodnění na druhé dítě by mělo ze současných 15 804 korun stoupnout na 17 004 korun a u třetího a dalšího dítěte by se zvýhodnění mělo vyšplhat na 20 604 korun. Zvýhodnění na jedno dítě má zůstat na úrovni 13 404 korun ročně. Sazby zaměstnanců na důchodové pojištění by se také měly snižovat s ohledem na počet vychovaných dětí. Opatření by se mělo týkat nejen zaměstnanců, ale i osob samostatně výdělečně činných.