INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Pět týdnů dovolené pro všechny?

9.3.2017

Sněmovna projednává novelu Zákoníku práce. V případě jejího schválení by mohlo dojít k zániku dohod o pracovní činnosti. Novela se snaží prosadit i pět týdnů dovolené pro všechny.

 

Dle Hospodářské komory hrozí i zánik z práce z domova (home office). Důvodem je vysoká administrativa spojená s náhradou podílů nákladů zaměstnance, zajištění bezpečnosti práce, či nová povinnost zaměstnavatele poskytnout zaměstnanci právo setkávat se s ostatními zaměstnanci na pracovišti.

Zástupci komory poukazují i na problém související se zavedením pátého týdne dovolené i v soukromém sektoru. Týden dovolené navíc by podnikatelé stálo asi 28 miliard korun ročně. V současnosti poskytuje pět týdnů dovolené asi 34,4 % firem. Odbory jsou ovšem jiného názoru. „Není možné, aby pět týdnů dovolené měli ze zákona jen zaměstnanci státního sektoru, a v privátní sféře si pátý týden dovolené mohli sjednat pouze v kolektivní smlouvě. To je jednoznačná diskriminace, vážné narušení rovnosti," řekla mluvčí Českomoravské konfederace odborových svazů Jana Kašparová.

Dle navrhované novely by měla být dohoda o pracovní činnosti uzavřena maximálně na 20 hodin týdně a po dobu 26 týdnu. V současnosti je jí možné uzavřít na období 52 týdnů. Zkrácení na polovinu by pro mnoho zaměstnavatelů znamenalo ztrátu významu tyto dohody se zaměstnanci uzavírat.

„Novela zákoníku práce nejenže nepřináší slibovanou flexibilitu pracovněprávních vztahů, naopak dojde k jejímu snížení. Příkladem jsou dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, kde se zavádí nové evidenční povinnosti a zpřísňují se pravidla odměňování, která atraktivitu těchto dohod v praxi významně omezí,“ uvedl prezident komory Vladimír Dlouhý.

Dle navrhované novely by měla být dohoda o pracovní činnosti uzavřena maximálně na 20 hodin týdně a po dobu 26 týdnu. V současnosti je jí možné uzavřít na období 52 týdnů. Zkrácení na polovinu by pro mnoho zaměstnavatelů znamenalo ztrátu významu tyto dohody se zaměstnanci uzavírat.

Hospodářská komora je i proti zavedení otcovské dovolené. Komora chce, aby toto opatření bylo pouze zaměstnaneckým benefitem. Daňové poplatníky by zavedení otcovské dovolené stálo až 800 miliónů korun ročně.