INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Osvobození od daně z nabytí nemovitých věcí

10.5.2018

svobození od daně z nabytí nemovitých věcí řeší § 6 až 9 zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí (č. 340/2013 Sb.). Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je od 1.listopadu 2016 ve všech případech nabyvatel.

Daň z nabytí nemovitých věcí nemusíte platit při prvním nabytí:

  • pozemku nebo práva stavby, jejichž součástí je dokončená nebo užívaná stavba rodinného domu,
  • dokončené nebo užívané stavby rodinného domu,
  • dokončené nebo užívané jednotce v bytovém domě, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru užívanou společně s bytem.

Daň z nabytí nemovitých věcí z výše uvedených nemovitostí nemusíte platit v případě, že začnete nemovitost užívat nejpozději do 5 let od kolaudace nebo započetí užívání. Bytová jednotka musí být v nové stavbě bytového domu, či musí vzniknout nástavbou, přístavbou nebo stavební úpravou.

Osvobození od daně se nevztahuje na případy nabytí rozestavěné stavby nebo rozestavěné jednotky, jak tomu bylo do roku 2016.

Od daně z nabytí nemovitých věcí je dále osvobozeno nabytí vlastnického práva k jednotce, která zahrnuje družstevní byt nebo družstevní nebytový prostor, který je garáží, sklepem nebo komorou, a nezahrnuje jiný nebytový prostor, je-li nabyvatelem fyzická osoba, která je nájemcem tohoto družstevního bytu nebo družstevního nebytového prostoru.

Od daně je i osvobozeno nabytí vlastnického práva k jednotce, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru a která je ve vlastnictví právnické osoby vzniklé za účelem, aby se stala vlastníkem domu s jednotkami, a fyzická osoba, která vlastnické právo k jednotce nabývá:

  • je nájemcem této jednotky,
  • je členem této právnické osoby a
  • podílela se nebo její právní předchůdce se podílel svým peněžním nebo nepeněžním plněním na pořízení domu s jednotkami.