INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Odpočty daní u životního pojištění

28.2.2014

Možnost, jak ušetřit na daních, je mít zřízené a platit si životní pojištění. Poplatník si tak může odečíst až 12 tisíc korun ročně (jak zaměstnanec, tak i osoby samostatně výdělečně činné). Pokud uzavřete více pojistných smluv, částky se pro odpočet sčítají, ovšem platí maximální částka 12 tisíc korun.

Pro nárok na daňový odpočet je nutné splnit několik podmínek:

  • Každý pojistník musí splnit podmínky stanovené zákonem o daních z příjmů
  • Pojistníkem a pojištěným musí být jedna a tatáž osoba
  • Pojistná smlouva musí trvat nejméně pět let
  • Výplata plnění pojistné smlouvy musí být sjednána nejdříve v roce, ve kterém se klient dožije 60 let.

Úspora na daních

Měsíční pojistné              Roční úspora na dani
300 Kč                             540 Kč
500 Kč                             900 Kč
700 Kč                             1 260 Kč
900 Kč                             1 620 Kč
1 000 Kč                          1 800 Kč
Více než 1 000 Kč           1 800 Kč

Každý člověk si tedy může od daňového základu odečíst až 12 000 korun na životní pojištění a získat tak od státu na daních zpět 1 800 korun.

Na začátku každého roku vám pojišťovny rozesílají přehled o stavu vaší smlouvy a potvrzení o zaplaceném pojistném za uplynulý rok. Těm, kterým přiznání o dani z příjmů zpracovává zaměstnavatel, musí podklady pro daňový odpočet za životní pojištění předat účetní nejpozději do 15. února. Ti, kteří si podávají přiznání k dani z příjmů sami, uplatní potvrzení a daňový odpočet ve svém daňovém přiznání nejpozději do 31. března 2014.

Jestliže vám na smlouvu přispívá zaměstnavatel, jeho příspěvek je navíc osvobozen od plateb na sociální a zdravotní pojištění až do částky 30 000 korun ročně. Částku, kterou přispěje zaměstnavatel, nelze ovšem od základu daně odečíst.