INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Novela zákona o veřejných zakázkách

14.10.2013

Před několika dny vláda schválila novelu zákona o veřejných zakázkách, v pořadí již dvacátou. Tato novela u veřejných zakázek malého rozsahu zachovává současný limit pro stavební práce, a to tři miliony korun, naopak stávající podoba zákona tento limit od ledna 2014 snižuje na jeden milion korun.

Další změnou tohoto zákona je skutečnost, že pokud přijde jen jedna nabídka, mění se povinnost zrušit zadávací řízení. Podle ministra pro místní rozvoj Františka Lukla je ale změna této povinnosti jistou překážkou pro malé obce, kde se ve výběrovém řízení často objeví pouze jediný zájemce. Zadavatel veř. zakázky musí nově zveřejňovat také konečnou cenu za zakázku a seznam subdodavatelů, losování bylo taktéž zrušeno.

Novela byla připravena a schválena z toho důvodu, že její nynější legislativní úpravy poukázaly na několik problémů, dle podrobné analýzy. Pokud bude dříve neúspěšná veřejná zakázka znovu vypsána, její zadavatel může nově hodnotit i jediného zájemce. Dá se konstatovat, že díky těmto změnám dojde ke zjednodušení administrativního procesu, jelikož u dříve zmíněných opakovaných zakázek odpadá povinnost uveřejňovat předběžné oznámení, které nyní každou soutěž prodlužuje o měsíc. Dalším důvodem přijetí novely je zvýšení transparentnosti při zadávání veř. zakázek.

Některé ze změn ale zkritizovali 2 známé organizace – zástupci Transparency International a sdružení Oživení. A co konkrétně tyto organizace považují za nevhodné? Například to, že se ruší institut tzv. osob se zvláštní způsobilostí, které se měly vyjadřovat k zadávacím podmínkám na nadlimitní zakázky a účastnit se hodnocení nabídek u významných zakázek. Dále kritizují zrušení povinnosti používat elektronické aukce při nákupu vybraných komodit či odložení povinnosti zpracovávat oponentní posudky vládě při schvalování významných zakázek.

Hospodářská komora ČR ale naopak schválení novely přivítala, ale žádá i další změny, např. to, aby ÚOHS dodržoval lhůty, dokdy musí vyřídit stížnosti uchazečů o veřejnou zakázku. Jak prohlásil prezident HK ČR Petr Kužel, často dochází k tomu, že na úřadech „leží“ nezpracované stížnosti týkající se veřejných zakázek v hodnotě více než 40 mld. Kč.

Během září má ministerský tým připravovat novou komplexní podobu zákona, která ho sjednotí spolu s chystanou evropskou legislativou. Tato nová právní forma musí být přijata nejpozději do dvou let od přijetí evropských předpisů, přičemž ministerstvo pro místní rozvoj chce celý legislativní proces stihnout do konce roku tak, aby vše mohlo začít platit už od ledna 2014.