INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Bude opět změněn zákon o veřejných zakázkách?

30.3.2014

Koncem minulého roku byla novela zákona o veřejných zakázkách hojně diskutována v médiích, informace o těchto změnách byly zveřejněny i na tomto webu. V letošním roce se v této problematice ale zřejmě chystají další změny. Jelikož Rada pro všeobecné záležitosti přijala v polovině února legislativní balíček, jehož stěžejním obsahem je modernizace zadávání veřejných zakázek v členských státech EU, tak nyní MMR pracuje kvůli novým evropským směrnicím na zcela novém zákonu o veřejných zakázkách.

Ministryně Jourová tyto plánované změny schvaluje, protože se domnívá, že kvůli několika desítkám novelizací tohoto zákona spíše došlo k jeho značné nepřehlednosti a zbytečně složité struktuře. Nová úprava se bude týkat především revize dosavadního způsobu zadávání veřejných zakázek na dodávky, služby a stavební práce v rámci EU. Nová pravidla nařízená EU je potřeba zařadit do vnitrostátního právního řádu do dvou let a podstata těchto pravidel neplyne z teoretických úvah, ale z ověřených poznatků z praxe. Zmíněné změny se dotýkají těchto oblastí:

1) Proces zadávání veřejných zakázek
Co je cílem: zjednodušení procesu, snížení administrativní zátěže

2) Společenské cíle a nové výzvy
Co je cílem: strategické využití lidských, přírodních a kapitálových zdrojů tak, aby byly zohledněny veškeré sociální a environmentální aspekty, které ovlivňují udržitelný rozvoj společnosti

3) Malí a střední podnikatelé
Co je cílem: odstranění překážek bránících ke vstupu na trh pro výše zmíněné skupiny podnikatelů, dělení veřejných zakázek na menší části, podpora regionální podnikatelské sféry

4) Hospodářská soutěž
Co je cílem: eliminace střetu zájmů, respektování již daných pravidel hospodářské soutěže, např. zajištění rovného přístupu pro všechny zúčastněné

5) Vlády členských států
Co je cílem: zlepšení účinnosti jednotlivých opatření, soulad v uplatňování právních předpisů Evropské unie v této oblasti, vycházení z praxe