V návaznosti na situaci aktuálně realizujeme pouze online vzdělávání, prezenční školení se nekonají. Účastníky přihlášené na prezenční akce postupně kontaktujeme.
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Nové koeficienty pro výpočet základu daně u nemovitostí

19.2.2014

Novela zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí zavedla nový koeficient pro výpočet základu daně u některých bytů (jednotek). Někteří poplatníci i přes to, že žádnou nemovitou věc nenabyli ani nepozbyli, budou mít povinnost podat daňové přiznání za rok 2014. Povinnost podat daňové přiznání mají i ti, kteří budou mít daňovou povinnost menší.

Jsou i případy v nichž poplatník nemusí podávat daňové přiznání za rok 2014, ačkoli ke změnám ovlivňující výši daně dojde. Novela zákona o dani z nemovitých věcí zavedla ustanovení: „Základem daně ze staveb a jednotek u jednotky je upravená podlahová plocha, kterou je výměra podlahové plochy jednotky v m2 podle stavu k 1. lednu zdaňovacího období, vynásobená:

  • koeficientem 1,22, je-li součástí jednotky pozemek přesahující zastavěnou plochu nebo je-li s jednotkou užíván pozemek ve spoluvlastnictví všech vlastníků jednotek v domě,
  • koeficientem 1,20 v ostatních případech.“

Poplatníkovi, který vlastní kromě bytu/nebytového prostoru a podílu na společných částech domu i podíl na společném pozemku přesahujícím zastavěnou plochu domu nebo na pozemku, který je jednotkou a je ve spoluvlastnictví všech vlastníků jednotek v domě, se tedy daň nepatrně zvýší. Nový zvýšený koeficient zohledňuje existenci pozemku jako součást bytu, jež již nepatří do předmětu daně z pozemků.

Je důležité rozlišit, zda je u bytů (jednotek), u kterých je jejich pozemek přesahující zastavěnou plochu, nebo s nimiž je užíván pozemek ve spoluvlastnictví všech vlastníků jednotek veřejně přístupný.  Ty pozemky, které jsou veřejně přístupné, jsou předmětem daně.

Ovšem zákon o dani z nemovitých věcí upravuje osvobození od daně pozemků veřejně přípustných parků, prostor a sportovišť. Na základě tohoto osvobození se neuvádějí k dani z nemovitých věcí. Pro výpočet základu daně ze staveb a jednotek se pak použije výměra podlahové plochy bytu vynásobená koeficientem 1,20.