INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Nové koeficienty pro výpočet základu daně u nemovitostí

19.2.2014

Novela zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí zavedla nový koeficient pro výpočet základu daně u některých bytů (jednotek). Někteří poplatníci i přes to, že žádnou nemovitou věc nenabyli ani nepozbyli, budou mít povinnost podat daňové přiznání za rok 2014. Povinnost podat daňové přiznání mají i ti, kteří budou mít daňovou povinnost menší.

Jsou i případy v nichž poplatník nemusí podávat daňové přiznání za rok 2014, ačkoli ke změnám ovlivňující výši daně dojde. Novela zákona o dani z nemovitých věcí zavedla ustanovení: „Základem daně ze staveb a jednotek u jednotky je upravená podlahová plocha, kterou je výměra podlahové plochy jednotky v m2 podle stavu k 1. lednu zdaňovacího období, vynásobená:

  • koeficientem 1,22, je-li součástí jednotky pozemek přesahující zastavěnou plochu nebo je-li s jednotkou užíván pozemek ve spoluvlastnictví všech vlastníků jednotek v domě,
  • koeficientem 1,20 v ostatních případech.“

Poplatníkovi, který vlastní kromě bytu/nebytového prostoru a podílu na společných částech domu i podíl na společném pozemku přesahujícím zastavěnou plochu domu nebo na pozemku, který je jednotkou a je ve spoluvlastnictví všech vlastníků jednotek v domě, se tedy daň nepatrně zvýší. Nový zvýšený koeficient zohledňuje existenci pozemku jako součást bytu, jež již nepatří do předmětu daně z pozemků.

Je důležité rozlišit, zda je u bytů (jednotek), u kterých je jejich pozemek přesahující zastavěnou plochu, nebo s nimiž je užíván pozemek ve spoluvlastnictví všech vlastníků jednotek veřejně přístupný.  Ty pozemky, které jsou veřejně přístupné, jsou předmětem daně.

Ovšem zákon o dani z nemovitých věcí upravuje osvobození od daně pozemků veřejně přípustných parků, prostor a sportovišť. Na základě tohoto osvobození se neuvádějí k dani z nemovitých věcí. Pro výpočet základu daně ze staveb a jednotek se pak použije výměra podlahové plochy bytu vynásobená koeficientem 1,20.