INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Nová příloha v daňovém přiznání

28.5.2015

Nová příloha daňového přiznání se týká zjištění podrobných informací o transakcích se spojenými osobami. Finanční správa se tak chce plošně zaměřit na kontrolu nastavení cen u transakcí mezi personálně či majetkově spojenými osobami tzv. převodních cen. Důvodem opatření je obava z eventuálního krácení daňové povinnosti ve vztahu k zahraničním subjektům.

Nezbytnou součástí tohoto opatření je systémový přístup a pečlivá dokumentace převodních cen. Jen tak lze předcházet případnému doměřování daně, penalizaci a následnému vymáhání daně. Převodní ceny jsou tedy ceny, za které se zboží a služby přeprodávají mezi spřízněnými právnickými či fyzickými osobami.

Česká daňová správa je částečně inspirovaná aktivitou OECD. Cílem přílohy daňového přiznání je systematický sběr základních informací o vybraných transakcích se spojenými osobami, mezi něž například patří země sídla spojené osoby, objem transakce, přehled vzájemných pohledávek a závazků apod.

Příloha je nazvaná jako“ Přehled transakcí se spojenými osobami“ a vyplnit ji musí daňové subjekty splňující jedno z následujících kritérií:

  • aktiva celkem více než 40 milionů korun
  • čistý obrat více než 80 miliónů korun
  • průměrný přepočtený stav zaměstnanců více než 50.

za předpokladu že:

  • uskutečnily transakci se spojenou osobou se sídlem v zahraničí. Přílohu vyplní pouze ve vztahu k těmto zahraničním spojeným osobám, nebo
  • vykázaly daňovou ztrátu, a současně uskutečnily transakci se spojenou osobou, a to zahraniční a/nebo tuzemskou. Přílohu vyplní ve vztahu ke všem spojeným osobám, nebo
  • jsou příjemci investiční pobídky formou slevy na dani a současně uskutečnily transakci se spojenou osobou, a to zahraniční a/nebo tuzemskou. Přílohu vyplní ve vztahu ke všem spojeným osobám.