INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Nezapomeňte zaplatit daň z nemovitých věcí

16.5.2019

Daňové přiznání za letošní rok se mělo odevzdat do 31. ledna. Přiznání letos museli podat jenom někteří majitelé nemovitostí (ti, kteří se v roce 2018 stali vlastníkem nemovitosti nebo u kterých došlo k nějaké změně). Daň ovšem musí každý rok zaplatit všichni, kdo nějakou nemovitost vlastní.

Finanční správa složenky s údaji k platbě daně z nemovitých věcí už rozesílá od půlky dubna. Poslední složenky by měly dorazit poplatníkům do 22. května.  Složenku obdrželi (obdrží) pouze poplatníci, která nemají zřízenu datovou schránku. Tito poplatníci obdrží informace pro placení daně do své datové schránky. Poplatníci, kteří se přihlásili k zasílání údajů pro placení daně e-mailem, dostanou všechny potřebné informace k placení daně do svého e-mailu.

Platbu, respektive první splátku daně je nutné uhradit do konce května. Pokud vypočtená daň nepřesáhne částku 5 000 korun, je splatná do 31. května. Jestliže je daň vyšší než 5 000 korun, je splatná ve dvou splátkách (do 31. května a do 30. listopadu), lze ji ovšem do 31. května zaplatit najednou.  Mírnější pravidla mají chovatelé ryb a zemědělci – těm stačí uhradit daň z nemovitých věcí (nebo první splátku) do 2. září.

V případě, že vám správa vypočte daň z nemovitých věcí nižší než třicet korun, platit ji nemusíte. Daň se vypočítává vždy za všechny nemovitosti, které máte na území jednoho kraje. Pokud poplatník vlastní nemovitosti v několika krajích, do poštovní schránky mu dorazí více složenek.

Platbu lze provést prostřednictvím složenky na poště bez poplatku. Dále lze provést platbu bezhotovostním převodem na účet finančního úřadu, prostřednictvím SIPO, hotově na pokladně finančního úřadu a dále pomocí mobilního bankovnictví po načtení QR kódu z e-mailu nebo alonže daňové složenky.

Finanční správa toleruje zpoždění platby do čtyř pracovních dnů po termínu. Po této lhůtě vám již vyměří úrok z prodlení. Úrok se počítá z roční výše repo sazby České národní banky platné k prvnímu dni kalendářního pololetí, kdy jste se v prodlení ocitli.  Ta se zvýší o čtrnáct procentních bodů a rozpočítává se na dny.