Vzhledem k epidemiologické situaci rušíme prezenční školení, která se měla konat do konce roku 2021. Realizujeme pouze online vzdělávání.
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Návrh rozpočtu České republiky na rok 2019

27.6.2018

Připravovaný státní rozpočet na následující rok obsahuje celkové příjmy ve výši 1 431,6 mld. Kč, výdaje 1 481,6 mld. Kč a saldo -50 mld. Kč.

Na základě vládou schválených příjmů a výdajů vypracují jednotliví správci kapitol návrh dílčích rozpočtů, které budou během srpna Ministerstvem financí projednány a následně předloženy ke schválení vládě. Navrhovaný rozpočet předpokládá meziroční nárůst daňových příjmů o 45,4 mld. Kč a nárůst příjmů ze sociálního pojistného o 39,6 mld. Kč. Na straně výdajů by mělo dojít v důsledku valorizace k rapidnímu navýšení výdajů na důchody až o 37,8 mld. Kč, výdajů na školství o 25,7 mld. Kč a dále kapitálových výdajů o 21 mld. Kč. Připravovaný rozpočet reaguje i na dlouhodobě vysokou neobsazenost pracovních míst ve veřejné správě, a to odebráním výdajů na platy.

Hlavní body státního rozpočtu na rok 2019:

  • navýšení průměrné výše starobního důchodu o cca. 918 Kč;
  • zvýšení objemu prostředků na platy pedagogických pracovníků o 15 % a na platy nepedagogických pracovníků o 6 %;
  • navýšení příplatků za směnnost u lůžka pro zdravotní sestry až o 5 tis. Kč a pro ostatní personál o 2 tis. Kč;
  • navýšení platů o 500 Kč měsíčně pracovníkům v kultuře, vybraným zaměstnancům soudů, státních zastupitelstvech a katastrálních úřadů;
  • navýšení prostředků na platy ostatních státních zaměstnanců o 6 % (pouze u profesí s nízkými příjmy a s nedostatkem zaměstnanců);
  • navýšení prostředků na podporu sportu o 2,1 mld. Kč;
  • navýšení prostředků pro vysoké školy o 1,8 mld. Kč;
  • zvýšení kapitálových výdajů o 21 mld. Kč (bez zapojení EU);
  • navýšení prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury o 12 mld. Kč;
  • valorizace příspěvku na výkon státní správy ve vztahu k rozpočtům obcí, krajů a k rozpočtu hl. m. Prahy ve výši 10 %.