INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Návrh rozpočtu České republiky na rok 2019

27.6.2018

Připravovaný státní rozpočet na následující rok obsahuje celkové příjmy ve výši 1 431,6 mld. Kč, výdaje 1 481,6 mld. Kč a saldo -50 mld. Kč.

Na základě vládou schválených příjmů a výdajů vypracují jednotliví správci kapitol návrh dílčích rozpočtů, které budou během srpna Ministerstvem financí projednány a následně předloženy ke schválení vládě. Navrhovaný rozpočet předpokládá meziroční nárůst daňových příjmů o 45,4 mld. Kč a nárůst příjmů ze sociálního pojistného o 39,6 mld. Kč. Na straně výdajů by mělo dojít v důsledku valorizace k rapidnímu navýšení výdajů na důchody až o 37,8 mld. Kč, výdajů na školství o 25,7 mld. Kč a dále kapitálových výdajů o 21 mld. Kč. Připravovaný rozpočet reaguje i na dlouhodobě vysokou neobsazenost pracovních míst ve veřejné správě, a to odebráním výdajů na platy.

Hlavní body státního rozpočtu na rok 2019:

  • navýšení průměrné výše starobního důchodu o cca. 918 Kč;
  • zvýšení objemu prostředků na platy pedagogických pracovníků o 15 % a na platy nepedagogických pracovníků o 6 %;
  • navýšení příplatků za směnnost u lůžka pro zdravotní sestry až o 5 tis. Kč a pro ostatní personál o 2 tis. Kč;
  • navýšení platů o 500 Kč měsíčně pracovníkům v kultuře, vybraným zaměstnancům soudů, státních zastupitelstvech a katastrálních úřadů;
  • navýšení prostředků na platy ostatních státních zaměstnanců o 6 % (pouze u profesí s nízkými příjmy a s nedostatkem zaměstnanců);
  • navýšení prostředků na podporu sportu o 2,1 mld. Kč;
  • navýšení prostředků pro vysoké školy o 1,8 mld. Kč;
  • zvýšení kapitálových výdajů o 21 mld. Kč (bez zapojení EU);
  • navýšení prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury o 12 mld. Kč;
  • valorizace příspěvku na výkon státní správy ve vztahu k rozpočtům obcí, krajů a k rozpočtu hl. m. Prahy ve výši 10 %.