INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Ministr Lukl: MMR ČR vyhovělo dlouholetým prosbám starostů

20.12.2013

V listopadu 2013 vláda schválila změnu vázací doby u obecních nájemních bytů, které byly postaveny za pomoci využití dotací z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj a Státního fondu rozvoje bydlení. Takových bytů bylo v letech 1997 až 2005 postaveno 27 000, s celkovou výší dotace 17,5 mld. Kč, investiční objem se blíží celým 20ti miliardám Kč.

Zmíněná vázací doba u obecních nájemních bytů postavených se státní dotací činila dlouhých 20 let, což představovalo významný nesoulad s dobou udržitelnosti, která je vyžadována u investičních projektů financovaných z evropských zdrojů. Tyto podmínky byly stanoveny už na začátku 90. let, z čehož vyplývá, že změna byla nutná. Ministr pro místní rozvoj František Lukl se proto rozhodl tuto lhůtu zkrátit, a to na polovinu, tedy na deset let.

Od 18. listopadu je tedy možné se zapojit do výzvy k předkládání žádostí o zkrácení vázací doby podmínek pro nakládání s dotovanými byty v rámci programů a podprogramů vyhlašovaných ministerstvem pro místní rozvoj v letech 1997 - 2013. Výzvy se ale netýkají bytů se sociálním aspektem. Více informací o předkládání těchto žádostí naleznete na webových stránkách MMR ČR.

O tuto změnu usilovala skupina starostů obcí s dotovanými byty několik let, a to prostřednictvím Svazu měst a obcí ČR. Tato žádost byla tedy nakonec schválena a vyslyšena a ministr Lukl se domnívá, že tímto opatřením se radnicím uvolní až 20 mld. Kč a ty tak budou moci reagovat na aktuální bytové potřeby. Následná rekonstrukce či revitalizace bytů se pak jistě celkově odrazí na samotném vzhledu města, které bude působit atraktivněji na své obyvatele.