INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Ministerstvo financí představilo nový projekt „MOJE daně“

29.6.2016

Pojem „MOJE daně“ vyjadřuje zkratku pro moderní a jednoduché daně. Nový zákon, na kterém se již pracuje, by měl být platný od ledna roku 2020.  Cílem projektu je zjednodušení daňového systému a rozšíření elektronizace daňové správy.

„Chci, aby Ministerstvo financí připravilo jednodušší daňový systém po vzoru nejlepší světové praxe. Například zákon o dani z příjmů, který dnes máme, je z roku 1992 a byl 150krát novelizován,“ vysvětluje ministr financí Andrej Babiš. Návrh novely by měl být již představen v září v roce 2017. Zákon by měl být očištěn od všech výjimek a sektorových politik a nebude ani obsahovat sazbu daně. K zákonu bude připojen katalog standardizovaných výjimek, ze kterého si bude moci ministr vybírat své programové priority.

Nový zákon o dani z příjmů by měl přinést zjednodušení bez dopadu na daňovou povinnost, udržet daňovou neutralitu, zlepšit stabilitu a měl by být uživatelsky přátelský. Měl by být i kompatibilní s ISS (Integrovaný systém správy daní a pojistného). Znamenalo by to, že daň a pojistné by vybíral jediný úřad, Finanční správa.

Ministerstvo financí připravuje i samovyměření daně. Poplatník daně tak nebude muset čekat na to, jak se správce daně vypořádá s podaným daňovým přiznáním. Plátci DPH by měl být rychleji vrácen nadměrný odpočet a v případě nejasností na straně správce daně nemá být zadržován celý odpočet, ale jen DPH ze sporných plnění. Díky tomu by se měl i snížit počet daňových kontrol.

V projektu se počítá i s tzv. daňovým kioskem. Pod tímto pracovním názvem se skrývá nový daňový portál, pomocí kterého si daňový plátce zajistí většinu svých povinností z pohodlí domova. Mělo by se jednat o jakýsi virtuální finanční úřad. Na základě identifikace poplatníka bude Daňový kiosek automaticky získávat některá data a veškeré daňové formuláře předvyplní, což by mělo zjednodušit správu daňových podání. Portál lze bude moci využívat i k jednoduchému účetnictví. Vše by mělo být navázáno na kvalitní IT systém finanční správy, kterým Generální finanční ředitelství nahradí dnes již nevyhovující ADIS, jehož údržba s sebou nese vysoké náklady.