INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Již žádné pozdní platby – faktury a sankce

29.6.2013

Poslaneckou sněmovnou prošel návrh na novelizování obchodního zákoníku, který určuje dobu splatnosti faktury na 30 dnů a přináší změny v sankcích za opožděné platby.

Senát nejprve svým ustanovením požadoval prodloužení splatnosti faktury na 60 dnů, poslanci však tento návrh odmítli a určili tak definitivně lhůtu pro splatnost faktury na 30 dnů. Lhůtu bude možno výjimečně prodloužit až na 60 dní a překročit ji pouze v případě, není li to hrubě nespravedlivé. Současně se na 30 dní ustanovila i nejdelší ujednaná doba pro přejímku zboží nebo služeb.

V případě despektu firem k těmto pravidlům nedostanou věřitelé pouze úroky z prodlení a náklady soudního řízení – nyní mají také možnost požadovat minimální náklady spojené s uplatněním pohledávky v paušální výši 1200 Kč. Další změny se týkají úroku z prodlení, který bude možné nově účtovat i bez předchozího upozornění dlužníka o končícím datu splatnosti jeho závazku.

Výše úroku z prodlení a paušální sazba nákladů na vymáhání pohledávky by měla být upravena nařízením vlády, kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku.
Novela obchodního zákoníku by měla chránit především malé a střední podnikatelé, kteří nejčastěji čelí špatné platební morálce, a to hlavně ze strany velkých odběratelů.