INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Jak využít institut spolupracující osoby pro uplatnění daňových slev?

22.12.2013

I přes nepopulární daňová opatření pro rok 2013, které ztížilo uplatňování daňových slev na manželku a děti u podnikatelů, existuje cesta, jak se daním vyhnout. Je to využití institutu spolupracující osoby.

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů  § 13, ve znění pozdějších předpisů umožňuje optimalizaci daňové povinnosti manželů a ostatních fyzických osob žijících v domácnosti s poplatníkem. Institut spolupracující osoby umožňuje rozdělit příjmy a výdaje poplatníka daně z příjmů fyzických osob na osobu s ním v domácnosti a minimalizovat daňové zatížení rodiny a snížit náklady na sociální a zdravotní pojištění poplatníka.

Spolupracující osobou může být manžel/manželka či ostatní osoby žijící s poplatníkem v jedné domácnosti. Příjmy a výdaje však nelze rozdělovat na:

  • Děti až do ukončení jejich povinné školní docházky
  • Děti v kalendářních měsících, ve kterých je na ně uplatňováno daňové zvýhodnění
  • Manžela/manželku, je-li na něj uplatněna sleva na dani.

Na spolupracující osobu lze rozdělit pouze příjmy a výdaje dosažené při podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti dle § 7 odst. 1 písm. a) až písm. c) ZDP a v § 7 odst. 2 ZDP. Dále lze na spolupracující osobu rozdělit příjmy a výdaje účastníka sdružení osob bez právní subjektivity, které jsou příjmem dle § 7 ZDP

Na spolupracující osobu se při zahájení spolupráce vztahuje registrační povinnost k dani z příjmů, k sociálnímu a zdravotnímu pojištění. V daňovém přiznání uvede podíl převedených příjmů a výdajů, případně další její zdanitelné příjmy. Výhodou institutu spolupracující osoby je to, že spolupracující osoba nemusí mít své živnostenské oprávnění.

Je i možné uplatnit daňové zvýhodnění u spolupracující osoby na vyživované dítě u podnikatelů, kteří uplatňují výdaje paušálem.

Využití tohoto institutu je výhodné zejména, když spolupracující osoba nemá žádné své zdanitelné příjmy, nebo je má nízké. Dále by měl zvážit využití tohoto institutu podnikatel s vysokým základem daně (solidární daň), nebo když dosáhl daňové ztráty, či jak již bylo napsáno, podnikatel uplatňující výdaje paušálem.