Vzhledem k epidemiologické situaci rušíme prezenční školení, která se měla konat do konce roku 2021. Realizujeme pouze online vzdělávání.
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Jak využít institut spolupracující osoby pro uplatnění daňových slev?

22.12.2013

I přes nepopulární daňová opatření pro rok 2013, které ztížilo uplatňování daňových slev na manželku a děti u podnikatelů, existuje cesta, jak se daním vyhnout. Je to využití institutu spolupracující osoby.

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů  § 13, ve znění pozdějších předpisů umožňuje optimalizaci daňové povinnosti manželů a ostatních fyzických osob žijících v domácnosti s poplatníkem. Institut spolupracující osoby umožňuje rozdělit příjmy a výdaje poplatníka daně z příjmů fyzických osob na osobu s ním v domácnosti a minimalizovat daňové zatížení rodiny a snížit náklady na sociální a zdravotní pojištění poplatníka.

Spolupracující osobou může být manžel/manželka či ostatní osoby žijící s poplatníkem v jedné domácnosti. Příjmy a výdaje však nelze rozdělovat na:

  • Děti až do ukončení jejich povinné školní docházky
  • Děti v kalendářních měsících, ve kterých je na ně uplatňováno daňové zvýhodnění
  • Manžela/manželku, je-li na něj uplatněna sleva na dani.

Na spolupracující osobu lze rozdělit pouze příjmy a výdaje dosažené při podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti dle § 7 odst. 1 písm. a) až písm. c) ZDP a v § 7 odst. 2 ZDP. Dále lze na spolupracující osobu rozdělit příjmy a výdaje účastníka sdružení osob bez právní subjektivity, které jsou příjmem dle § 7 ZDP

Na spolupracující osobu se při zahájení spolupráce vztahuje registrační povinnost k dani z příjmů, k sociálnímu a zdravotnímu pojištění. V daňovém přiznání uvede podíl převedených příjmů a výdajů, případně další její zdanitelné příjmy. Výhodou institutu spolupracující osoby je to, že spolupracující osoba nemusí mít své živnostenské oprávnění.

Je i možné uplatnit daňové zvýhodnění u spolupracující osoby na vyživované dítě u podnikatelů, kteří uplatňují výdaje paušálem.

Využití tohoto institutu je výhodné zejména, když spolupracující osoba nemá žádné své zdanitelné příjmy, nebo je má nízké. Dále by měl zvážit využití tohoto institutu podnikatel s vysokým základem daně (solidární daň), nebo když dosáhl daňové ztráty, či jak již bylo napsáno, podnikatel uplatňující výdaje paušálem.