V návaznosti na situaci aktuálně realizujeme pouze online vzdělávání, prezenční školení se nekonají. Účastníky přihlášené na prezenční akce postupně kontaktujeme.
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Invalidní důchod

19.5.2016

Invalidní důchody jsou další důchody poskytované z českého důchodového systému. V současnosti existuje invalidní důchod prvního stupně, invalidní důchod druhého stupně a invalidní důchod třetího stupně. Částečný invalidní důchod, tedy invalidní důchod prvního nebo druhého stupně, pobírá více lidí než invalidní důchod třetího stupně. Invalidita je definována jako pokles pracovní schopnosti nejméně o 35 %, který nastal z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu.

  • Invalidita prvního stupně – pokles pracovní schopnosti o 35 až 49 %
  • Invalidita druhého stupně – pokles pracovní schopnosti o 50 až 69 %
  • Invalidita třetího stupně  - pokles pracovní schopnosti o nejméně 70 %

Pokud pobíráme invalidní důchod s invaliditou prvního nebo druhého stupně, je možné si i vydělávat. Doba pobírání důchodu se nám nepočítá do doby pojištění pro nárok na řádný starobní důchod. Invalidní důchod prvního nebo druhého stupně představuje ve většině případů maximálně 7 000 korun měsíčně. Ti lidé, kteří během pobírání invalidního důchodu nepracují nebo nepodnikají a z příjmu neplatí sociální pojištění, často mají i starobní důchod stejně vysoký jako invalidní důchod.

Invalidní důchod nemusí být vyplácen trvale, neboť závisí na vývoji zdravotního stavu, který zpravidla není neměnný. Kontrolní lékařské prohlídky se obvykle provádějí v intervalu jednoho roku až tří let na základě závažnosti zdravotního stavu.

V případě invalidity třetího stupně si mohou lidé také vydělávat, avšak musí dbát na své omezení. Nicméně v tomto případě se už doba pobírání invalidního důchodu počítá do doby pojištění, i když pouze částečně.

Nárok na přiznání invalidního důchodu je závislý nejen na zdravotním stavu žadatele, ale i na získání potřebné doby důchodového pojištění. Ta může být získána i po částech v průběhu stanoveného období. Jedinou výjimkou, kdy se získání potřebné doby pojištění nevyžaduje je to, že invalidita vznikla následkem pracovního úrazu či nemoci z povolání.

Výpočet invalidního důchodu se skládá ze základní a procentní výměry. Základní výměra je stanovena v letošním roce částkou 2 440 korun. Procentní výměra invalidního důchodu je individuální a závisí na délce doby pojištění, příjmech dosahovaných před vznikem invalidity a na uznaném stupni invalidity.