INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Invalidní důchod

19.5.2016

Invalidní důchody jsou další důchody poskytované z českého důchodového systému. V současnosti existuje invalidní důchod prvního stupně, invalidní důchod druhého stupně a invalidní důchod třetího stupně. Částečný invalidní důchod, tedy invalidní důchod prvního nebo druhého stupně, pobírá více lidí než invalidní důchod třetího stupně. Invalidita je definována jako pokles pracovní schopnosti nejméně o 35 %, který nastal z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu.

  • Invalidita prvního stupně – pokles pracovní schopnosti o 35 až 49 %
  • Invalidita druhého stupně – pokles pracovní schopnosti o 50 až 69 %
  • Invalidita třetího stupně  - pokles pracovní schopnosti o nejméně 70 %

Pokud pobíráme invalidní důchod s invaliditou prvního nebo druhého stupně, je možné si i vydělávat. Doba pobírání důchodu se nám nepočítá do doby pojištění pro nárok na řádný starobní důchod. Invalidní důchod prvního nebo druhého stupně představuje ve většině případů maximálně 7 000 korun měsíčně. Ti lidé, kteří během pobírání invalidního důchodu nepracují nebo nepodnikají a z příjmu neplatí sociální pojištění, často mají i starobní důchod stejně vysoký jako invalidní důchod.

Invalidní důchod nemusí být vyplácen trvale, neboť závisí na vývoji zdravotního stavu, který zpravidla není neměnný. Kontrolní lékařské prohlídky se obvykle provádějí v intervalu jednoho roku až tří let na základě závažnosti zdravotního stavu.

V případě invalidity třetího stupně si mohou lidé také vydělávat, avšak musí dbát na své omezení. Nicméně v tomto případě se už doba pobírání invalidního důchodu počítá do doby pojištění, i když pouze částečně.

Nárok na přiznání invalidního důchodu je závislý nejen na zdravotním stavu žadatele, ale i na získání potřebné doby důchodového pojištění. Ta může být získána i po částech v průběhu stanoveného období. Jedinou výjimkou, kdy se získání potřebné doby pojištění nevyžaduje je to, že invalidita vznikla následkem pracovního úrazu či nemoci z povolání.

Výpočet invalidního důchodu se skládá ze základní a procentní výměry. Základní výměra je stanovena v letošním roce částkou 2 440 korun. Procentní výměra invalidního důchodu je individuální a závisí na délce doby pojištění, příjmech dosahovaných před vznikem invalidity a na uznaném stupni invalidity.