INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Exekuční srážky ze mzdy v letošním roce

14.1.2016

Nezabavitelná částka, která je důležitá v exekučních srážkách, se s příchodem nového roku zvýšila. Nezabavitelnou částku tvoří částka, jež nesmí být zaměstnanci v rámci exekučních srážek sražena a musí mu být vždy zaplacena. Znamená to tedy, že pokud se dlužníkům, zároveň nezvýší mzda, věřitelé dostanou méně. Dnešní článek je věnován problematice exekučních srážek a výpočtu nezabavitelné částky.

Nezabavitelná částka se skládá ze dvou složek. První složkou je životní minimum jednotlivce a druhou představují normativní náklady na bydlení. Náklady na bydlení vláda v letošním roce stanovila částkou 5 858 korun.

Nezabavitelná částka na dlužníka se stanovuje jako 2/3 součtu částky životního minima jednotlivce, tedy částky 3 410 korun a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu v nájemním bytě v obci od 50 000 do 99 999 obyvatel, a to bez ohledu na to, v jaké obci skutečně povinný žije. Jak již bylo napsáno, pro letošní rok ji vláda stanovila na úrovni 5 858 korun.

Pro rok 2016 je tedy nezabavitelná částka dlužníka stanovena ve výši 6 178,67 korun. Pokud je dlužník povinen poskytovat výživné, uplatní se na každou osobu ¼ z hodnoty nezabavitelné částky na osobu povinného, což je 1 544,67 korun. Částka, nad kterou se může srazit veškerý zbytek mzdy, je ve výši 9 268 korun.

Dlužník má tedy vždy nárok na nezabavitelnou částku a další částky dle počtu vyživovaných osob. Na manžela povinného se započítává jedna čtvrtina nezabavitelné částky, i pokud má samostatný příjem. K zápočtu částky na manžela (manželku) není podmínkou, aby žili ve společné domácnosti s povinným. V případě, že jsou srážky prováděny ze mzdy obou manželů, na vyživované dítě se započítává jedna čtvrtina nezabavitelné částky každému manželovi zvlášť.

Jestliže zaměstnancova výše mzdy na srážky nestačí, může zaměstnavatel navrhnout soudu zastavení výkonu rozhodnutí (exekuce).