INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Došlo ke zlepšení stavu čerpání evropských prostředků

13.8.2013

Ministr financí v demisi Jan Fischer, který již dřívě vyjádřil ochotu a vstřícnost řešit aktuální problémy související s čerpáním finančních prostředků z evropských fondů, nastartoval jednání s hejtmany krajů, které jsou sdružené v ROP Severozápad – je to kraj Ústecký a kraj Karlovarský. Jednání začalo asi před týdnem a jsou již známy jeho výsledky.

Ministr uvedl, že vzniklé problémy je třeba řešit komplexně, nikoli silově, jak toho chtělo dosáhnout předchozí vedení Ministerstva financí. Dodal, že je nutné pro hejtmany zmíněných krajů nastavit podmínky, které budou muset splnit, aby mohly být uvolněny peníze z rozpočtu. Taková dohoda by umožnila uvolnit dalších pět miliard, čímž by se situace s čerpáním velmi zlepšila.

Zpravodajské portály informovaly, že k dohodě mezi hejtmany krajů z ROP Severozápad již došlo. Za chyby, kterých se kraje při čerpání evropských prostředků dopustili, bude uložena pokuta 906 miliónů korun namísto původních požadovaných 2,1 miliardy. Ministerstvo o tom informovalo v pátek. Oběma krajům byla zároveň nabídnuta bezúročná návratná finanční výpomoc splatná do roku 2020.

Fischerův předchůdce Miroslav Kalousek by takové řešení nepodpořil – požadoval po krajích zaplacení celé korekce. Po dohodě s ministrem Fischerem a hejtmany je situace taková, že zbytek korekce (1,16 mld.) bude uhrazena z Národního fondu ministerstva financí a ministerstva pro místní rozvoj, a to pod podmínkou, že v rámci regionů ROP Severozápad dojde k navýšení národního veřejného spolufinancování projektů ROP Severozápad nad rámec povinných 15 % minimálně ve výši této zbývající korekce, jak upřesnil mluvčí resortu Ondřej Šrámek. Další pozitivem ne celé situaci je to, že již nyní mohou zúčastněné kraje opět vyhlašovat nové výzvy a dostat tak evropskou regionální politiku opět do pohybu.

Statistika celkového čerpání prostředků z EU fondů:
1. pololetí roku 2013 – vyčerpáno 40,2 mld., odvedeno 25,2 mld., pozice kladná

Celkový stav od 1. května 2004 do 30. června 2013 – vyčerpáno 591,4 mld., odvedeno 326,4 mld., kladné saldo tedy celkově dosáhlo téměř 265 mld.