INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Daňový bonus

5.11.2014

Zaměstnanci, kteří mají nízkou mzdu nebo osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) s nízkým ziskem nemusí na dani z příjmu fyzických osob zaplatit nic. V následujících řádcích jsou popsány jednotlivé případy, kdy můžete obdržet i daňový bonus.

Daňový bonus přestavuje situaci, kdy je daňové zvýhodnění vyšší než daňová povinnost. Tento vzniklý rozdíl mezi daňovým zvýhodněním a daňovou povinnost je právě daňový bonus. Nárok na daňový bonus vzniká tehdy, když občané mají za daný předcházející rok příjem podle § 6 (ze závislé činnosti), § 7 (samostatné výdělečné činnosti), § 8 (kapitálového majetku) nebo § 9 (z pronájmu) alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy. U pronájmu nesmí výdaje převýšit příjmy. Za rok 2014 je tedy nutné mít roční příjem 51 000 Kč (8 500 Kč x 6 měsíců). Do uvedeného limitu se ale nezahrnují příjmy od daně osvobozené nebo příjmy, kde se daň vybírá srážkovou daní.

Pokud vyplňujete daňové přiznání, může se stát, že vyjde vypočtená daň jako záporné číslo. To se ale do přiznání uvádět nesmí a daňové slevy si můžete uplatňovat pouze do výše daňové povinnosti. Zápornou daň mohou získat pouze ti poplatníci, kteří uplatňují daňové zvýhodnění na vyživované dítě. Pokud je toto daňové zvýhodnění větší, než vypočtená daň, získají zápornou hodnotu od státu zpět ve formě vyplaceného daňového bonusu.

Rodiny s dětmi jsou podporovány formou daňového zvýhodnění. Daňové zvýhodnění v roce 2014 činí 1 117 korun měsíčně na každé dítě. Na dvě děti je tak možné uplatnit daňové zvýhodnění ve výši 2 234 korun. Daňové zvýhodnění uplatňuje pouze jeden z rodičů. Zaměstnanci uplatňují daňové zvýhodnění měsíčně. Musí jenom mzdové účetní předložit kopii rodného listu dítěte. Pro rodiny s dětmi je výhodné přijmou i práci za nízkou mzdu, neboť vlivem čerpání daňového bonusu je následně čistá mzda vyšší než hrubá mzda.
OSVČ uplatňují daňové zvýhodnění jedenkrát ročně při podání daňového přiznání. Nárok na daňové zvýhodnění ovšem nemají OSVČ, které stanovují výdaje paušálem.

V příštím roce navrhované legislativní změny počítají se zvýšením daňového zvýhodnění. Na první dítě zůstane na stejné úrovni, tedy 13 404 korun za celý rok. Na každé další dítě by se však daňové zvýhodnění mělo zvýšit za celý rok na 14 604 korun (tedy o 100 Kč měsíčně).

Daňový bonus je možné uplatnit v případě, že jeho výše činí alespoň 100 korun. Jeho maximální výše je stanovena do částky 60 300 korun.