INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Daňové změny

17.8.2016

V příštím roce dojde k daňovému zvýhodnění pro rodiny s více dětmi. Naproti tomu se zpřísní podmínky pro vyplácení daňového bonusu. O těchto a dalších změnách si můžete přečíst v tomto článku.

Jak jsme vás již informovali v jednom z našich článků, daňové zvýhodnění na druhé dítě se zvýší o 2 400 korun ročně, na třetí a každé další dítě pak o 3 600 korun ročně ve srovnání s letošním rokem. Pro rodiny pouze s jedním dítětem k žádným změnám nedochází.

Ministr financí KSČM Jiří Dolejš hovoří o tom, že toto opatření prosadili hlavně lidovci. KSČM je ke změnám poměrně skeptická a upozorňuje, že pokud si vláda od takovýchto kroků slibuje podpořit porodnost, mýlí se: „V rodinné politice to není žádné kardinální opatření. Skutečně prorodinná politika by musela být daleko komplexnější. Její součástí by musely být startovací byty, stabilní nabídka práce, větší nabídka jeslí pro mladé maminky atp. K tomu ale vláda odvahu nemá, uvedl Dolejš. Obává se i toho, že jako každé podobné opatření pomůže hlavně těm, kdo mají z čeho daně platit, tedy mají vysoké příjmy.

Daňový bonus je vyplácen lidem, kteří uplatňují daňové zvýhodnění na vyživované dítě a poté se dostanou do záporné hodnoty. Vláda ovšem rozhodla, že se zpřísní podmínky pro vyplácení daňového bonusu. Důvodem je rostoucí počet podvodů v souvislosti s daňovým bonusem a rostoucí objem vyplácených bonusů. Ročně může představovat daňový bonus až 60 tisíc korun.

Nárok na daňový bonus má pouze ten, který ve zdaňovacím období dosáhl příjmu alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy platné k prvnímu dni zdaňovacího období. Novinkou ovšem bude, že si daňový bonus uplatní pouze ten poplatník, který dosahuje aktivních příjmů. Pod pojmem aktivní příjmy si lze představit příjmy ze závislé činnosti či příjmů ze samostatné činnosti. Příjmy z nájmu a kapitálového majetku se tak nebudou započítávat do limitu příjmů, který je nutný pro získání daňového bonusu.

V rámci schválených změn zákona o DPH se také nově zavádí institut tzv. nespolehlivé osoby. Nespolehlivou osobou se může stát fyzická i právnická osoba, pokud závažným způsobem poruší své povinnosti vztahující se ke správě DPH. Dále se do tohoto institutu může dostat nespolehlivý plátce DPH, jehož registrace k DPH byla zrušena.

Vláda i schválila to, že obce budou mít možnost zvýšit maximální sazbu poplatku za vjezd do vybraných částí měst. Ministerstvo financí navrhuje růst z nynějších maximálních 20 korun na 200 korun.