INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Daňové slevy v příštím roce

29.9.2015

V dnešním článku se můžete dozvědět o novinkách, které se chystají v příštím roce v oblasti daňových slev.

Vláda vypracovala návrh novely zákona o daních z příjmů, která má v roce 2016 změnit výši daňových slev na děti. V roce 2017 by dle ministerstva financí mělo dojít k dalšímu zvýšení. V příštím roce by tedy daňové zvýhodnění na druhé dítě mělo stoupnout o 1 200 korun za rok a na třetí dítě dokonce o 3 600 korun. Avšak u rodin s jedním dítětem se výše slevy měnit nebude.

Odečíst si z daní peníze bude moci jeden z rodičů a bude se to týkat dětí, které žijí s daňovým poplatníkem ve společné domácnosti a nemají vlastní příjem.

Oproti nynějšímu stavu se tak částka u druhého dítě zvyšuje o 700 korun a u třetího a dalšího o 300 korun. Již v letošním roce došlo ke zvýšení daňových slev o 200 korun měsíčně u druhého dítěte a u třetího a dalšího o 300 korun měsíčně. Zvyšování slev je součástí koaliční dohody.

Státní rozpočet tak vybere na daních zhruba o půl miliardy korun méně než letos. Dle ekonomické teorie se nejedná o náklad, ale o transfer, při kterém je snížení jednoho blaha vyváženo stejným zvýšením blaha jiného – tedy rodin s dětmi.

V následující tabulce se můžete podívat na vývoj daňového zvýhodnění v podobě slev na dani:

Výše daňového zvýhodnění 2014 2015 2016 2017
Na jedno dítě 13 404,- Kč 13 404,- Kč 13 404,- Kč 13 404,- Kč
Na druhé dítě 13 404,- Kč 15 804,- Kč 17 004,- Kč 19 404,- Kč
Na třetí a každé další dítě 13 404,- Kč 17 004,- Kč 20 604,- Kč 24 204,- Kč

 

Novela také pojednává o společném systému zdanění mateřských a dceřiných společností z různých členských států Evropské unie. Snahou je zabránit tzv. dvojímu nezdanění, kdy má například firma v jednom státě daňovou výhodu a ve druhém jde o běžné osvobození příjmů od daně. Dále se novela zabývá daněním malých slunečních elektráren. Nyní jsou příjmy z provozování výroben elektřiny zdaňovány jako příjem z jiného podnikání. Ministerstvo financí ovšem navrhuje, aby například u solárních elektráren s instalovaným výkonem do 10 kW, na které již od letošního roku nemusí být licence, se již nejednalo o příjmy ze samostatné činnosti, ale ostatní příjmy.