INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Daňové slevy pro rok 2014

26.2.2014

Slevy na dani se odečítají až z výsledné daně z příjmů, kterou máte zaplatit (na rozdíl od odčitatelných položek). Oproti loňskému roku se mění pouze názvy slev, dále došlo k upřesnění využití slev a doplnění některých pojmů. Výše jednotlivých slev na dani se letos nemění.

Každý poplatník daně z příjmů fyzických osob může uplatnit základní slevu ve výši 24 840 korun. Na tuto slevu mají nárok všichni poplatníci, kteří měli zdanitelné příjmy alespoň část roku.  Výjimkou je ale poplatník, který k 1. lednu daného roku pobíral starobní důchod (platí pro roky 2013, 2014 a 2015). Ten nebude moci základní slevu uplatnit.Sleva se uplatňuje v plné výši bez ohledu na to, zda výdělečná činnost trvala pouze několik měsíců. 

Daňové zvýhodnění na dítě (slevu nebo bonus) ve výši 13 404 Kč můžete uplatnit na každé vaše vyživované dítě žijící s vámi v domácnosti. Dítě musí být nezletilé, nebo zletilé a soustavně se připravující na budoucí povolání studiem a je mu maximálně 26 let.  Daňové zvýhodnění se uplatňuje slevou na dani, daňovým bonusem nebo jejich kombinací.  Daňový bonus může být maximálně 60 300 Kč za rok. Na daňový bonus má nárok jen ten poplatník, který dosáhl ve zdaňovacím období příjmu alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy. Tedy 48 000 korun za rok 2013, v roce 2014 se částka zvyšuje na 51 000 korun.  Poplatník může využít zvýhodnění 13 404 korun, případně 1/12 z této částky na každé dítě od měsíce, ve kterém se narodilo, bylo osvojeno nebo převzato do péče nahrazující péči rodičů, případně i vnuk a dítě nebo vnuk druhého z manželů, pokud jeho (její) rodiče nemají příjmy, z nichž by mohli daňové zvýhodnění uplatnit. Zvýhodnění na dítě může uplatnit pouze jeden z poplatníků žijící ve společné domácnosti.  V roce 2014 si ovšem slevu na dítě nemůže odečíst živnostník, který uplatňuje výdajový paušál (stejně jako v roce 2013).

Další slevou je sleva na manželku (manžela) žijící s poplatníkem ve společné domácnosti a jejíž (jehož) příjem za rok 2013 nepřesáhl 68 000 korun. Sleva je ve výši 24 840 korun za rok; pokud manželka (manžel) vlastní průkaz ZTP/P, zvyšuje se na dvojnásobek. Slevu mohou od roku 2014 uplatňovat i registrovaní partneři.   Do příjmů se započítávají veškeré výdělky v „hrubém“ (včetně příjmů, které se nezdaňují nebo neuvádějí v daňovém přiznání), podpora v nezaměstnanosti, nemocenská, peněžitá pomoc v mateřství, náhrada mzdy při pracovní neschopnosti, invalidní i starobní důchod, výživné manželky (manžela) po rozvodu. Do příjmu se naopak nezapočítává např. rodičovský příspěvek (na rozdíl od peněžité pomoci v mateřství je to dávka státní sociální podpory), porodné, přídavky na dítě, výživné na dítě (alimenty) nebo dávky v hmotné nouzi. Ti, kteří uplatňují výdaje paušálem, nemohou uplatnit tuto slevu.

Sleva na držitele průkazu ZTP/P je ve výši 16 140 Kč.  Jestliže jste držiteli průkazu ZTP/P jen část roku 2013, uplatníte 1/12 částky za každý kalendářní měsíc, na jehož počátku byly podmínky splněny.

Sleva na invaliditu (v roce 2014 tzv. základní a rozšířená sleva) prvního a druhého stupně činí 2 520 korun. Rozšířená sleva je ve výši 5 040 korun a lze ji uplatnit na invaliditu třetího stupně.

Poplatník soustavně se připravující na budoucí povolání může využít slevu na studenta ve výši 4 020 korun (až do 26 let, či do 28 let v případě doktorského studia).