INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Daňové odpočty na děti bude moci využít méně lidí

12.2.2014

Velmi využívanou možností, jak ušetřit na daních, jsou daňové odpočty na dítě.  Fyzická osoba má nárok na daňové zvýhodnění na vyživované dítě žijící s ním ve společné domácnosti. Za domácnost se pro tento účel považují osoby, které spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby. Daňové zvýhodnění lze uplatnit do 26 let vašeho potomka a to za podmínky, že se soustavně připravuje na budoucí povolání, tedy studuje. Za jedno dítě může rodina ušetřit více než 13 000 korun ročně.

V České republice je daňové zvýhodnění za každé dítě ve výši 13 404 korun (tedy 1 117 korun měsíčně). Uplatnit si jej může vždy jen jeden z rodičů a lze ho uplatnit již v měsíci, kdy se dítě narodilo. Jestliže je dítě držitelem průkazu ZTP/P, lze uplatnit dvojnásobnou částku tedy 26 808 korun ročně (2 234 korun měsíčně).
Od 1. 1. 2013 nelze ovšem daňové zvýhodnění uplatnit u poplatníka, který uplatňuje výdaje paušálem (u příjmů z podnikání a z pronájmu), a součet základu daně, u kterých jsou uplatněny výdaje paušálem, je vyšší než 50 % celkového základu daně.

Jestliže je daňové zvýhodnění nebo jeho část vyšší než vlastní daňová povinnost, jedná se o daňový bonus. Daňový bonus je limitován částkou 60 300 korun za rok. Daňový bonus za rok 2013 může uplatnit i ten daňový poplatník, který měl za celý rok 2013 příjmy ze zaměstnání podle § 6 zákona o dani z příjmu, samostatné výdělečné činnosti podle § 7, kapitálového majetku podle § 8 zákona nebo pronájmu podle § 9 zákona o dani z příjmu alespoň ve výši 48 000 korun (šestinásobek minimální mzdy).

Podmínkou pro uplatnění daňového zvýhodnění je podpis Prohlášení poplatníka, které je možné podepsat na stejné období kalendářního roku pouze u jednoho zaměstnavatele. Další nutností je doklad prokazující totožnost dítěte – rodný list, případně předložení průkazu ZTP/P. Kvůli podmínce daňového zvýhodnění pouze u jednoho rodiče je nutné doložit Potvrzení od zaměstnavatele manželky/manžela, že neuplatňuje toto zvýhodnění.  U zletilého dítěte je nutné potvrzení o studiu.