INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Daňová sleva na poplatníka

21.11.2017

Daňová sleva na poplatníka je jednou ze základních slev, kterou si může každý poplatník daně z příjmů uplatnit. Tato sleva výrazně snižuje daňovou povinnost.  Poplatníci s nízkým daňovým základem díky slevě na poplatníka tak nemusí platit žádnou daň z příjmů.

Za celý kalendářní rok činí daňová sleva na poplatníka 24 840 korun. Zaměstnanci si ji mohou uplatňovat měsíčně (2 070 Kč).  Nárok na tuto slevu mají i podnikatelé, studenti, ženy na mateřské dovolené i důchodce. Slevu na poplatníka lze uplatit i pro příjmy z nájmu dle § 9 zákona o dani z příjmu nebo ostatní příjmy dle § 10 zákona o dani z příjmu.

Slevu je možné uplatnit v plné výši bez ohledu na to, jak dlouho výdělečná činnost skutečně trvala. Daňovou slevu na poplatníka lze uplatnit pouze u zaměstnavatele, u kterého zaměstnanec podepíše prohlášení k dani. Pokud například zaměstnanec pracuje pro dvě firmy, je výhodnější uplatnit daňovou slevu u zaměstnavatele, u kterého má vyšší mzdu. Daňovou slevu na poplatníka lze i uplatnit v případě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti.

Daňová sleva na poplatníka snižuje vypočtenou daň z příjmů pouze do nuly. Nemůže tedy vzniknou nárok na daňový bonus. Daňová sazba daně z příjmů fyzických osob je v České republice ve výši 15 %. Solidární 7% dani podléhají pouze vysoké příjmy přesahující 1 355 136 korun. Daň z příjmů se počítá ze superhrubé mzdy, tj. hrubé mzdy zvýšené o 34 % (povinné pojistné placené zaměstnavatelem za zaměstnance). Měsíční daňová sleva na poplatníka ve výši 2 070 korun následně snižuje vypočtenou daň z příjmů.

Uveďme si jednoduchý příklad penzisty, který má příjem z pronájmu. Celkově má roční daňový základ z pronájmu ve výši 200 000 korun. Tento příjem podléhá 15% dani z příjmů fyzických osob. Pokud odečteme slevu na poplatníka ve výši 24 840 korun, zaplatí penzista na dani z příjmů celkem 5 160 korun.

Mimo této základní slevy lze využít i další slevy například na manželku, na dítě. Od základu daně lze odečíst u úroky z hypoték, či pojištění.