Informace ke COVID-19: Aktuální podmínky účasti na prezenčních školeních
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Daňová sleva na poplatníka

21.11.2017

Daňová sleva na poplatníka je jednou ze základních slev, kterou si může každý poplatník daně z příjmů uplatnit. Tato sleva výrazně snižuje daňovou povinnost.  Poplatníci s nízkým daňovým základem díky slevě na poplatníka tak nemusí platit žádnou daň z příjmů.

Za celý kalendářní rok činí daňová sleva na poplatníka 24 840 korun. Zaměstnanci si ji mohou uplatňovat měsíčně (2 070 Kč).  Nárok na tuto slevu mají i podnikatelé, studenti, ženy na mateřské dovolené i důchodce. Slevu na poplatníka lze uplatit i pro příjmy z nájmu dle § 9 zákona o dani z příjmu nebo ostatní příjmy dle § 10 zákona o dani z příjmu.

Slevu je možné uplatnit v plné výši bez ohledu na to, jak dlouho výdělečná činnost skutečně trvala. Daňovou slevu na poplatníka lze uplatnit pouze u zaměstnavatele, u kterého zaměstnanec podepíše prohlášení k dani. Pokud například zaměstnanec pracuje pro dvě firmy, je výhodnější uplatnit daňovou slevu u zaměstnavatele, u kterého má vyšší mzdu. Daňovou slevu na poplatníka lze i uplatnit v případě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti.

Daňová sleva na poplatníka snižuje vypočtenou daň z příjmů pouze do nuly. Nemůže tedy vzniknou nárok na daňový bonus. Daňová sazba daně z příjmů fyzických osob je v České republice ve výši 15 %. Solidární 7% dani podléhají pouze vysoké příjmy přesahující 1 355 136 korun. Daň z příjmů se počítá ze superhrubé mzdy, tj. hrubé mzdy zvýšené o 34 % (povinné pojistné placené zaměstnavatelem za zaměstnance). Měsíční daňová sleva na poplatníka ve výši 2 070 korun následně snižuje vypočtenou daň z příjmů.

Uveďme si jednoduchý příklad penzisty, který má příjem z pronájmu. Celkově má roční daňový základ z pronájmu ve výši 200 000 korun. Tento příjem podléhá 15% dani z příjmů fyzických osob. Pokud odečteme slevu na poplatníka ve výši 24 840 korun, zaplatí penzista na dani z příjmů celkem 5 160 korun.

Mimo této základní slevy lze využít i další slevy například na manželku, na dítě. Od základu daně lze odečíst u úroky z hypoték, či pojištění.