INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Chyby při uplatňování slev v daňovém přiznání

23.3.2017

Do 3.dubna musí spousta daňových poplatníků odevzdat daňové přiznání. Kromě podnikatelů vzniká tato povinnost i zaměstnancům, kteří kromě zaměstnání podnikají či mají jiné druhy příjmů. Finanční správa varuje na chybně uplatňované slevy na dani. Zejména se jedná o slevu na manželku/manžela a daňové zvýhodnění na vyživované děti žijící s nimi ve společně hospodařící domácnosti.

V uplynulém roce bylo dle finanční správy vyměřeno rozdílně od částek přiznaných poplatníky v daňovém přiznání k dani z příjmů fyzických osob u slev na dani na manželku/manžela částka téměř 10 milionů korun, u daňového zvýhodnění na vyživované děti to bylo dokonce 17,5 milionů korun. V dnešním článku na tyto chyby upozorníme.

Jednou z velmi častých chyb jsou chybějící přílohy, pokud si daňový poplatník chce uplatnit některou z odčitatelných položek (např. úroky z hypotéky, poskytnuté dary). Tuto skutečnost musí doložit v příloze daňového přiznání.

Slevu na manželku/manžela žijící s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti je možné uplatnit, pokud její/jeho vlastní roční příjem nepřesahuje 68 000 korun. Jedná se o hrubé příjmy a do uvedené částky se započítají rovněž i příjmy podléhající srážkové dani, či jsou od daně z příjmů fyzických osob osvobozeny. Částka, kterou si lze odečíst, je v hodnotě 24 840 korun. Do vlastního příjmu manželky/manžela se nezahrnují pouze příjmy uvedeny v zákoně o daních z příjmů (např. rodičovský příspěvek).

Na daňové zvýhodnění (13 404 korun na první dítě, 17 004 korun na druhé dítě a 20 604 korun na třetí a každé další dítě) má nárok poplatník, který vyživuje dítě, jež s ním žije ve společné domácnosti, přitom vyživuje-li v jedné společně hospodařící domácnosti více poplatníků, nárok může za tentýž kalendářní měsíc uplatnit pouze jeden z nich. Velmi častou chybou je to, že slevu na dani dítěte si uplatní dva poplatníci.

Základ daně si lze snížit o 12 000 korun, pokud mají poplatníci zřízeno penzijní připojištění nebo soukromé životní pojištění (od roku 2017 to bude až 24 000 korun). Je nutné naspořit částku vyšší než 12 000 korun. Výslednou sumu, o níž si mohou snížit svůj daňový základ získají tak, že od naspořené částky odečtou 12 000 korun.

U životního pojištění se mohou uplatnit odpočty pouze u smluv, které splňují zákonem stanovené podmínky. Daňové zvýhodnění lze použít jen na smlouvy umožňující výběr až po 60 měsících od uzavření smlouvy a nejdříve v roce, kdy pojištěný dosáhne 60 let. Smlouva o životním pojištění nesmí také umožňovat průběžný výběr.