INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Cestovní náhrady v roce 2014

11.1.2014

Od letošního roku se mění cestovní náhrady, tedy náhrady za používání osobních motorových vozidel pro služební účely a stravné. Obě tyto náhrady oproti minulému roku mírně vzrostly. V dalších odstavcích si můžete přečíst aktuální výše náhrad, které již Ministerstvo práce a sociálních věcí uveřejnilo.

Sazby stravného jsou zveřejněny v zákoníku práce § 163 odst. 1 a v § 176 odst. První paragraf 163 platí pro zaměstnance v podnikatelské sféře a další paragraf 176 je učen pro zaměstnance ve státní správě. Pro podnikatelskou sféru jsou v zákoníku určeny maximální hodnoty stravného za každý kalendářní den. Naopak zaměstnavatel ve státní sféře si každoročně vnitřním předpisem stanoví výši stravného v rozpětí daném zákoníkem práce. Může tedy vyplatit minimální hodnotu stravného, a jestliže mu to finance umožní i maximální hodnotu stravného. V podnikatelské sféře může taktéž zaměstnavatel na stravném vyplatit více, ovšem tyto náhrady, které jsou nad rámec zákoníku práce, nebudou daňově uznatelným výdajem. 

Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel zaměstnanci stravné podle § 163 odst. 1 zákoníku práce nejméně ve výši:

  • 67 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
  • 102 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
  • 160 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel zaměstnanci stravné podle § 176 odst. 1 zákoníku práce (státní sféra) ve výši:

  • 67 Kč až 80 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
  • 102 Kč až 123 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
  • 160 Kč až 191 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Výše sazby základní náhrady za používání osobních motorových vozidel se oproti roku 2013 zvyšuje o deset haléřů z 3,60 Kč na 3,70 Kč za 1 kilometr jízdy. Průměrné ceny pohonných hmot jsou stanoveny takto:

  • 35,70 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů,
  • 37,90 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů,
  • 36,00 Kč u motorové nafty.