V návaznosti na situaci aktuálně realizujeme pouze online vzdělávání, prezenční školení se nekonají. Účastníky přihlášené na prezenční akce postupně kontaktujeme.
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Bezúročná zápůjčka pro zaměstnance

2.6.2015

V rámci zaměstnaneckých benefitů jsou často zaměstnancům poskytovány bezúročné půjčky. Od letošního roku navíc došlo k zpřísnění. Mezi nejčastější zaměstnanecké výhody lze zařadit příspěvky na životní pojištění, penzijní připojištění, stravenky atd. Ovšem poměrně málo lidí ví o možnosti, že si zaměstnanci mohou od zaměstnavatele za výhodných podmínek půjčit peníze.

Dle zákona o daních z příjmů je nastaven limit 300 000 korun a při jeho překročení je potřeba takto vzniklý příjem dodanit. Do tohoto limitu jsou zaměstnanci poskytnuté peníze plně osvobozeny od daně příjmů. Podmínkou pro osvobození daně od daně z příjmů je existence návratnosti.

Podle občanského zákoníku může zaměstnavatel svému zaměstnanci poskytnout zápůjčku (dříve půjčku). Smlouva o zápůjčce vzniká v případě, že zapůjčitel přenechá vydlužiteli zastupitelnou věc tak, aby ji užil podle libosti a po čase vrátil věc stejného druhu. Pokud se jedná o peněžitou zápůjčku lze sjednat úroky.

Smlouva o zápůjčce by měla obsahovat následující údaje:

  • Účel a výši zápůjčky
  • Výši splátek a dobu splatnosti
  • Způsob zaplacení zápůjčky při skončení pracovního poměru

Jak již bylo zmíněno, od letošního roku je osvobozen příjem od téhož zaměstnavatele plynoucí zaměstnanci v podobě majetkového prospěchu při bezúročné zápůjčce až do výše 300 000 korun. Do tohoto limitu se ani zápůjčka nezahrnuje do vyměřovacího základu pro odvod pojistného na sociální a zdravotní pojištění.

Nad částku 300 000 korun je majetkový prospěch na straně zaměstnance zdanitelným příjem, a to ve výši úroku obvyklého, který se zdaní jako příjem ze závislé činnosti a vypočte se jen z částky přesahující stanovený limit. Majetkový prospěch z bezúročné zápůjčky v úhrnu nad 300 000 korun se také zahrnuje do vyměřovacího základu pro odvod pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění.