INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Bezúročná zápůjčka pro zaměstnance

2.6.2015

V rámci zaměstnaneckých benefitů jsou často zaměstnancům poskytovány bezúročné půjčky. Od letošního roku navíc došlo k zpřísnění. Mezi nejčastější zaměstnanecké výhody lze zařadit příspěvky na životní pojištění, penzijní připojištění, stravenky atd. Ovšem poměrně málo lidí ví o možnosti, že si zaměstnanci mohou od zaměstnavatele za výhodných podmínek půjčit peníze.

Dle zákona o daních z příjmů je nastaven limit 300 000 korun a při jeho překročení je potřeba takto vzniklý příjem dodanit. Do tohoto limitu jsou zaměstnanci poskytnuté peníze plně osvobozeny od daně příjmů. Podmínkou pro osvobození daně od daně z příjmů je existence návratnosti.

Podle občanského zákoníku může zaměstnavatel svému zaměstnanci poskytnout zápůjčku (dříve půjčku). Smlouva o zápůjčce vzniká v případě, že zapůjčitel přenechá vydlužiteli zastupitelnou věc tak, aby ji užil podle libosti a po čase vrátil věc stejného druhu. Pokud se jedná o peněžitou zápůjčku lze sjednat úroky.

Smlouva o zápůjčce by měla obsahovat následující údaje:

  • Účel a výši zápůjčky
  • Výši splátek a dobu splatnosti
  • Způsob zaplacení zápůjčky při skončení pracovního poměru

Jak již bylo zmíněno, od letošního roku je osvobozen příjem od téhož zaměstnavatele plynoucí zaměstnanci v podobě majetkového prospěchu při bezúročné zápůjčce až do výše 300 000 korun. Do tohoto limitu se ani zápůjčka nezahrnuje do vyměřovacího základu pro odvod pojistného na sociální a zdravotní pojištění.

Nad částku 300 000 korun je majetkový prospěch na straně zaměstnance zdanitelným příjem, a to ve výši úroku obvyklého, který se zdaní jako příjem ze závislé činnosti a vypočte se jen z částky přesahující stanovený limit. Majetkový prospěch z bezúročné zápůjčky v úhrnu nad 300 000 korun se také zahrnuje do vyměřovacího základu pro odvod pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění.