INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

DPH - uplatňování ve vztahu k EU a třetím zemím

Přednáší: Ing. Jiří Klíma
Délka videa: 7 hodin a 50 minut
Nahráno: 24.8.2023
Materiály: Písemný materiál v ceně
Osvědčení: Vystavíme na vyžádání
Cena: 3.400,- Kč (vč. DPH)

Cílem videokurzu je komentář k ustanovením zákona týkajících se intrakomunitárních dodávek zboží a služeb. Ve videokurzu jsou podrobně popsány a vysvětleny všechny změny posledních let.

Videokurz je koncipován při nadstandardním časovém rozsahu tak, aby bylo možno probrat podrobně celou oblast zájmu, od vysvětlení základních pojmů a základních pravidel až po nejsložitější vícestranné obchody, dodávky v celních skladech atd.

V rámci výkladu jsou samozřejmě zohledněny dopady intrakomunitárních dodávek do kontrolního hlášení.

Obsah videokurzu:

  • Osvobození při dodání zboží do EU
  • Pořízení majetku a služeb z jiného členského státu a třetích zemí
  • Opravné daňové doklady, dobropisy, vrubopisy, opravy základu daně, opravy sazby daně
  • Pronájem movitých věcí, pořízení zboží z jiného členského státu
  • Zasílání zboží, přeprava v rámci EU, dodání a pořízení v rámci EU vč. souhrnného hlášení, dodání s instalací a montáží
  • Dovoz zboží - přiznání daně, základ daně, daňové doklady
  • Vývoz zboží - daňové doklady, uvádění vývozu do daňového přiznání, data, kurzy
  • Elektronické platformy
  • Prodej zboží na dálku